Etterspørsel i markedet er en av grunnene til at Ventistål nå satser på ombruk.

– Kundene våre krever at en viss andel produkter skal være ombrukte, forteller Nina Selboskar, markedssjef og bærekraftsansvarlig. Siden ventilasjonskanaler er pekt ut som en av de store bidragsyterne til CO2-utslipp i byggeprosjekter, var det naturlig å starte med kanaler.

Klare i Bergen

Satsingen på ombruk skjer gjennom to pilotprosjekter, og først ut er eget lager i Bergen. Der er Pro-Vent samarbeidspartner. De har drevet med lokal ombruk og rehabiliteringer av kanaler i flere år, men høyner nå innsatsen. 

– Vi har gjort betydelige innkjøp av maskiner og utstyr, og har nye produksjonslinjer og et nytt produksjonsverksted, opplyser prosjektleder Theo Lillealtern. 

Pro-Vent skal levere ferdig rengjort, trykktestet og kvalitetssikret utstyr til Ventistål.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Theo Lillealtern (til venstre) og Christian Jakobsen i ProVent

– Etter vi har rengjort kanalene med børster, skjærer vi dem rene og kutter til nye standardlengder og tetter eventuelle hull. Deretter er det trykktest og støvtest, forklarer anleggsleder Christian Jakobsen (til høyre) i Pro-Vent, her med prosjektleder Theo Lillealtern. 

Tilbyr gratis demontering

Pro-Vent ser for seg to mulige tilganger til brukte kanaler: Enten å demontere dem selv, eller hente ferdig demontert utstyr. 

– Vi er villige til å demontere kanaler gratis så lenge forutsetningene er til stede. Da må vi få befare bygget eller få tilstrekkelig grunnlag til å være sikre på at det er mye vi kan bruke om igjen, sier Lillealtern. Pro-Vent bruker blikkenslagere og ventilasjonsmontører til å demontere utstyr. 

– Kanaler skal ikke rives med brekkjern; de må tas ned på en faglig måte, understreker Lillealtern.

En forutsetning for Pro-Vent er at de får råvaren gratis, det vil si at de ikke betaler vrakpanten en byggherre eller entreprenør ellers ville ha fått for brukte kanaler. 

– Demontering og ombruk krever mye logistikk og arbeidskraft, poengterer Lillealtern. 

Høyere kostnader

Ventistål har allerede høstet erfaringer med ombruk gjennom et prøveprosjekt sammen med Øst-Riv.  

– Det er mye logistikk. Kanalene skal rengjøres, kontrolleres og lagres, så det blir dyrere enn nye kanaler. Men med EUs taksonomi er klimaregnskapet like viktig som finansregnskapet, så kundene er villige til å betale, poengterer Selboskar. 

For Øst-Riv sin del ble kostnadene i prøveprosjektet med ombruk av kanaler om lag dobbelt så store. Men sånn er det ofte med nybrottsarbeid, understreker Markos Pizarro. 

– Vi hadde samme løp med hulldekker, og bare på pilot to greide vi å redusere kostnadene med 60 %, forteller Pizarro, prosjektleder ombruk og nedstrømmer i Øst-Riv. 
 

Må endre tankesettet

Ombruk av kanaler krever helt andre riveprosesser. 

– Vi skal fra rivearbeid med brekkjern og nærme oss noen som kanskje har på seg hvit frakk og hansker, sier Pizarro. Ombruk krever også endret tankesett internt.

– Mange er veldig operative i måten å tenke og jobbe på, og opptatt av hva som går raskest. Vi må jobbe mer målrettet, ta prosjektlederne gjennom prosessen og vise at det er økonomi i ombruk. For skal man få noe fart på dette, må det være økonomi i det, understreker han. 

Markos Pizarro, Øst-Riv AS.
Markos Pizarro, Øst-Riv AS.

– Vi trenger en modell det er mulig å skalere opp

Pizarro mener det er viktig og riktig at aktører som Ventistål satser på ombruk. 

– Mange jobber med direkte ombruk; rett til nybygg eller rehabilitering. Det krever vanvittig mye ressurser. Et annet løp er via ombrukssentraler som Ombygg. Det er fine initiativer og vi heier dem fram, men vi trenger en modell det er mulig å skalere opp, understreker Pizarro. Derfor har han mer tro på Ventistål sin løsning 

– Den gjør at vi slipper å velge hvilke prosjekter vi skal sende til. Ting går rett til Ventistål og de sørger for å få det ut i markedet, poengterer han. 

– Tilgang til materiell er utfordring nummer en, og det store usikkerhetsmomentet, sier prosjektleder Theo Lillealtern i Pro-Vent.
– Tilgang til materiell er utfordring nummer en, og det store usikkerhetsmomentet, sier prosjektleder Theo Lillealtern i Pro-Vent.

En endring som treffer oss alle

Øst-Riv er en del av Norsk Gjenvinning, som har bærekraft som en integrert del av virksomhet og strategi.

– Ombruk er et av våre satsingsområder. Vi ser at det er en endring som kommer nå og treffer oss alle. Det blir en spennende reise for vår del. Vi veldig glade for at Ventistål er med på dette, og ser fram til å utvikle dette videre, sier Pizarro.

For Ventistål sin del er ombruk en viktig satsing, også fordi det er et krav fra eierne. 

– Vi må passe oss så det ikke blir grønnvasking – vi må gjennomføre. Nå må vi bygge opp lageret og få litt erfaring, sier Selboskar. Så har du myndighet over ventilasjonskanaler på vei ut av et bygg, er det ingen grunn til å la dem forsvinne i utkastsjakter og bli klemt til skrap. 

– Det er bare å ta kontakt. Ingen ting stopper oss fra å starte i dag, sier Lillealtern i Pro-Vent.