- Samarbeidet vil ha en positiv innvirkning på både miljøet og økonomien i renovasjonsprosjekter. Gamle ventilasjonsprodukter kan leveres til Ombygg AS, og TROX Auranor kan benytte sitt laboratorium til å teste og dokumentere komponenter. Fungerende produkter med manglende dokumentasjon kan deretter selges videre som fullt fungerende, brukte varer, skriver TROX Auranor videre i pressemeldingen. 

Dokumentasjon av ombruksprodukter skal utvikles i samarbeid med bransjen, og målet er å sikre nødvendig dokumentasjon for at man skal oppnå et godt ventilasjonssystem med brukte produkter. I tillegg håper vi dette skal gi entreprenørene den trygghet de trenger for å øke bruken av ombruksvarer.

Eksempler på data som vil bli dokumentert er:
• Trykkfall
• Støy/dempingsegenskaper
• Kjølekapasitet
• Kastelengde
• k-faktor for innregulering

- I tillegg vil vi undersøke mulighet for å danne digitale tvillinger av produktene, samt miljødokumentasjon (EPD). Vi vil også kunne utarbeide prosjektspesifikke miljøoppnåelser ved ombruk, avslutter Storvik.