Swegon er en av samarbeidspartnerne i forskningsprosjektet Grønn VVS, og derfor holdt Bagayan innlegg på seminaret Ombruk i VVS-bransjen, som ble arrangert i mai i fjor. 

– To dager etterpå kom den første forespørselen fra en byggherre som ville ombruke, det vil si oppgradere, ventilasjonsaggregater. Siden den gang har vi bidratt til å oppgradere over hundre aggregater, forteller Bagayan. Han har nylig vært på salgsturné rundt om i Norge, og alle steder fått spørsmål om ombruk. 

– Jeg vil si at Grønn VVS har vært en døråpner. «Dette kan vi ikke leve av», sa mange om ombruk for et år siden. Det har endra seg ganske mye, mener Bagayen.
 

Swegon jobber nå med å finne løsninger for ombruk av flere produkter enn aggregater.

– Kundene våre etterspør det meste av ventiler, rør og deler, opplyser administrerende direktør Jan Seljesæter. I første omgang satser Swegon på løsninger for ventilasjonskanaler. Ifølge Grønn VVS er kanaler blant de tre største bidragsyterne til klimagassutslipp fra VVS-komponenter. 

Det å ta inn brukte varer, sette dem i stand, dokumentere og levere ut igjen krever imidlertid langt mer logistikk enn å oppgradere et ventilasjonsaggregat på stedet. I likhet med Ventistål opplever Swegon at den største utfordringen handler om å få tilgang på brukte deler. 

Må få våre kunder til å bidra

– Vi som leverandør kommer ikke til å demontere utstyr. Det må entreprenørene gjøre og levere tilbake til oss; de har tilgang til brukt utstyr, påpeker Seljesæter. Han poengterer at det igjen forutsetter at oppdragsgivere stiller klare krav og bidrar med insentiver. 

– Rådgivere er ganske flinke og beskriver typisk 30 % ombruk. En del kommuner stiller krav, men vi må også få våre kunder til å finne ut at de må bidra, sier Seljesæter. Her kan det også ligge nye forretningsmuligheter, poengterer Bagayan. 

– Den største muligheten ligger nok i å få tak i brukt utstyr, tror han. Dette bør være relevant også for tradisjonelle ventilasjonsentreprenører med hardt presset bunnlinje. 

Saken fortsetter under bildet:

– Vi er veldig optimistiske framover, vi er helt sikre på at det kommer til å skje mye med ombruk og det vil gå fortere og fortere. Initiativene er så mange, så noen kommer til å lande, tror Jan Seljesæter. 

Ny garanti er en nøtt

En annen utfordring med brukte produkter gjelder dokumentasjon. 

– Hvis vi skal stille ny garanti, må vi ta produkter i retur, gå gjennom, testkjøre, kvalifisere og dokumentere. Det har vi ikke helt løst ennå, sier Bagayan. Her kan det være stor forskjell på dokumentasjon for ulike produkter, ikke minst hvis Swegon skal ta inn brukt utstyr fra andre produsenter. 

– Det blir komplisert å ta inn alt, men vi klarer det nok for en del produkter, som ventiler, lyddempere og rør, sier Seljesæter. 

Bransjen må kunne kjøpe i de vante kanalene

Swegon er uansett ikke i tvil om at de har landet på riktig modell for ombruk.
 
– Bransjen må kunne kjøpe utstyr i de vante kanalene, understreker Bagayan. Og selv om deres sirkel for verdiskapningen ikke er helt sluttet ennå, er Swegon nå snart klar for å tilby brukte varer i Oslo. 

– Vi ønsker å teste ut og se hvordan dette går. Foreløpig blir det veldig begrenset volum, poengterer Bagayan. 

– Vi er helt sikre på at det kommer krav om ombruk, så det er dette vi forbereder oss på. I vår bedrift har vi den filosofien at hvis det kommer noe nytt, vil vi være med, understreker Seljesæter.