Yrkesfag fenger ungdommene
Søkertallene til Udir viser at godt over halvparten av alle søkere til videregående utdanning nå velger yrkesfag som førstevalg. Det er også stadig flere jenter som søker seg til elektro- og datateknologi og industri- og teknologifag.

For vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk har det dessverre vært en liten nedgang, men ikke større enn at det kan anses som ganske likt som året før.
– Det er bra at vi har klart å opprettholde de gode søkertallene fra 2023, men samtidig litt skuffende at vi ikke har fått en vekst i søkere, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

Et lyspunkt er at flere jenter enn noensinne har søkt seg til kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, med en stigning fra 3 til 8 søkere. Totalt sett er det ganske beskjedne tall, men en god begynnelse.

Varierende tall på fylkesnivå
Flere fylker har klart å opprettholde gode søkertall fra tidligere år og de tre fylkene fra tidligere Viken har samlet sett fått en god økning i antall søkere. Det er derimot bekymringsverdig at det er dårlige søkertall i Vestland og Rogaland.

– Det er viktig at vi ser på rekrutteringstiltak i disse fylkene, her vil VKE sammen med Kulvent se på hva vi kan gjøre for å få opp søkertallene. Kulvent har i løpet av 2024 fått egne ansvarlige for disse fylkene, noe som forhåpentligvis vil styrke rekrutteringen i kommende år, sier Espen Rønning.

.

Fylke202220232024
Agder749
Akershus--23
Buskerud--7
Finnmark--2
Innlandet182519
Møre og Romsdal13910
Nordland010
Oslo72019
Rogaland1214
Telemark--0
Troms og Finnmark1515-
Troms--21
Trøndelag211012
Vestfold000
Vestland1365
Viken2938-
Østfold--16
TOTALT124149147

Tallene vist i tabellen over er søkere som har vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk som førstevalg i 2022-2024.

Kuldeteknikk stikker av med flest lærlinger
Tallene for de som har søkt læreplass innen ventilasjonsteknikk har sunket fra 28 til 19. Det ser ut til at flertallet velger ønsker å gå videre som lærlinger innen kulde- og varmepumpeteknikk, hvor antallet som søker læreplass har økt fra 93 til 117.

– Det er viktig at ventilasjonsbransjen kommer mer på banen og får fristet flere elever til å velge læreplass som ventilasjonstekniker. En mangfoldig bransje med flere valgmuligheter er noe som styrker begge fagene og vil øke rekrutteringen, avslutter Espen Rønning.