– Systemair alene leverte over 10 000 aggregater i perioden 1990 til 2005, og de fleste av dem er fortsatt i drift, sier Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair.

Slett ikke alle fungerer godt- og i hvert fall ikke like effektivt som nyere aggregater. 
– Mye har skjedd på 20 år, som mer effektive viftehjul, mer effektive viftemotorer og varmegjenvinnere, og mer avansert styring, poengterer Skandsen.

Den beste løsningen er ikke nødvendigvis å hive ut et gammelt aggregat for å sette inn et nytt. Det kan være praktisk vanskelig av ulike årsaker, og kan du oppgradere, bør valget være opplagt. 

– Vi må bort fra bruk og kast-tankegangen, understreker Skandsen. Han legger til at et robust og godt vedlikeholdt ventilasjonsaggregat kan ha lang levetid.

Start med aggregatkapslingen

Systemair har tatt dette på alvor, og utviklet et konsept for å gjøre det enklere å oppgradere gamle aggregater. Det kalles Systemair UPGRADE, og tar utgangspunkt i at et aggregat hovedsakelig består av disse fem varige delene:

 1. Aggregatkapsling/chassis
 2. Vifter
 3. Varmegjenvinner
 4. Batteri for ettervarme/kjøling
 5. Automatikk/styringssystem

For å vurdere oppgradering anbefaler Systemair at du bør sjekke følgende i chassis/aggregatkapsling: 

 1. Tetthet, varmetap og energitap

Kapslingen på et aggregat består av veggpaneler, dører og rammeprofil, og kan sammenlignes med klimaskallet på en bygning. Du bør vurdere tetthet, varmetap og energitap. 

 1. Paneler 

Paneler bør være fri for korrosjon, dobbeltmantlet og med minst 30 mm isolasjon. Er tykkelsen mindre enn dette, bør du bytte kapsling. Har aggregatet enkle paneler med synlig isolasjon, bør du også vurdere å bytte hele aggregatet. 

 1. Profiler

Rammekonstruksjonen i aggregatet må være fri for korrosjon og innvendig kondens. Den bør bestå av rektangulære eller firkantede lukkede rammeprofiler. De bør enten være innvendig isolert, eller hule, men da utformet slik at de innvendig er skjult/isolert av panelenes isolasjon. 

 1. Hjørner

Hjørner bør være atskilt fra selve luftstrømmen slik at de ikke danner kuldebroer. Det vil gi energitap og utfelling av kondens

 1. Hengsler og håndtak

Det kan høres banalt ut, men det er viktig å sjekke hengsler og håndtak fordi det kan være vanskelig å skaffe reservedeler til eldre aggregater. Maskinforskriften krever at aggregater kan låses, alternativ at de står i låsbare maskinrom. 

Saken fortsetter under bildet:
Et bilde som inneholder himmel, sky, utendørs, snø

Automatisk generert beskrivelse

Bildet: Isolasjon, korrosjon og hjørner er noe av det du bør sjekke på en aggregatkapsling. 

Komponenter du bør vurdere å bytte

Her er komponentene Systemair UPGRADE anbefaler å bytte, og hvorfor de anbefaler det: 

1. Vifter

Hjertet i et ventilasjonsanlegg er viften. Nye vifter med IE5-motorer har høyere virkningsgrad enn eldre reimdrevne sentrifugalvifter. 

 • Som en tommelfingerregel vil du redusere energibruk til viftedrift med 25 % ved å bytte ut eldre sentrifugalvifter. 
 • Legger du til behovsstyring, kan du oppnå 50 % reduksjon av energibruk til viftedrift. 

Et bilde som inneholder kjøleskap, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Bildet: En ny vifte i et gammelt aggregat kan gi solide kutt i energiforbruket. 

2. Varmegjenvinner

Varmegjenvinner er den mest lønnsomme komponenten i et ventilasjonsanlegg. En varmegjenvinner må være ren og fri for å fungere effektivt. 

 • Har den av/på-regulering, kan den oppgraderes til modulerende regulering. Det er en rimelig oppgradering som er tjent inn på kort tid, mener Systemair. 
 • Vil du bytte varmegjenvinner, er det å konvertere til roterende gjenvinner ofte den enkleste og beste løsningen. 

3. Batteri for ettervarme og kjøling

Elektriske ettervarme og direkte kjøling er det vanskelig å regulere nøyaktig, og det betyr energitap. Å bytte til nye batterier for ettervarme og kjøling, fortrinnsvis for vannbåren distribusjon, vil gi mer nøyaktig regulering og redusere energiforbruket. 

4. Spjeld og filter 

Et spjeld som lekker eller ikke åpner 100 % på grunn av mekaniske feil, betyr unødvendig energibruk til viftedrift. Du kan fint beholde spjeld som har intakte pakninger og velfungerende motoroverføring. Defekte spjeld kan som regel enkelt byttes ut, mens du i de fleste tilfeller kan beholde spjeldmotoren. 

Filtre er servicemateriell du må sørge for å bytte regelmessig, enten ved faste tidsintervaller eller ved et gitt trykkfall. 

5. Automatikk/Styring

Det å bytte regulator kan være det rimeligste og beste tiltaket for å oppgradere et ventilasjonsaggregat. Da kan du enkelt sette opp funksjoner og reguleringsalternativer lokalt på regulatoren. Og – ikke minst – kan du overvåke og styre det oppgraderte anlegget via eksisterende toppsystem i bygget

Med ny automatikk kan du styre et oppgradert aggregat som om det var nytt. 
Les mer konseptet/Kilde: https://www.systemair.com/no-no/loesninger/systemair-upgrade
Et bilde som inneholder person, klær, Tekniker, mann

Automatisk generert beskrivelse