- Jeg er svært glad for denne muligheten. Bærekraft står høyt på agendaen, ikke bare i Norden og Europa, men i de fleste markeder der Systemair opererer. Jeg tror at mange opplever at bærekraftbegrepet i enkelte sammenhenger fremstår som lite konkret og vanskelig å «få grepet på».

I så måte er vi heldige i Systemair, som har et relativt klart samfunnsmandat å forholde oss til: Vi skal utvikle og produsere energieffektive løsninger for klimatisering av bygg, og vi skal gjøre dette på en måte som minimerer produktenes samlede miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Å bidra til gode, helsebringende innemiljøer er alltid overordnet, sier Gjul.

- Reelle bærekraftinitiativer krever en helhetlig tilnærming der vi evaluerer produktene i en realistisk kontekst fra vugge til grav, inkludert planlegging, installasjon, bruk, vedlikehold, oppgradering og/eller avhending. En av de største fallgruvene i søken etter mer bærekraftige løsninger er en for snever tilnærming, der fokuset rettes mot problemstillinger av liten betydning for livsløpet.

Det finnes dessverre eksempler der gode intensjoner fører til det motsatte av det man forsøker å oppnå - det skal vi unngå i Systemair. Jeg vil ta med meg en pragmatisk og praktisk tilnærming til dette viktige arbeidet og gjøre mitt beste for å holde fokus på det som er av størst betydning, sier Gjul. 

Amund fortsetter i 50 % stilling som markedssjef ut mars. Stilling som ny markedssjef for Systemair AS lyses ut snarlig. Egnede kandidater bør følge ekstra nøye med fremover - denne muligheten dukker ikke opp ofte.