Torkild Bøe, Micro Matic Norge AS.
Torkild Bøe, Micro Matic Norge AS.

I mer enn 10 år har vi i Micro Matic informert ventilasjonsbransjen om risiko og konsekvenser ved dårlig brannsikring av ventilasjonsanlegg.  Vi har holdt utallige foredrag for rådgivere, kommuner og entreprenører. I tillegg har vi skrevet flere artikler i tidsskrifter og nettsteder. 

Stadig flere følger våre anbefalinger. Oslobygg har også bidratt aktivt i arbeidet med bedre brannsikring, og de er nok den eneste aktøren som er helt klar i sine kravspesifikasjoner om brannsikring.
 

Det er mange meninger om hvordan man bør styre ventilasjonen ved en brann.  Det virker på meg som at enkelte brannrådgivere har begrenset kompetanse innen ventilasjonsteknikk. Dette har medført uheldige valg av brannstrategi i svært mange bygg. Skader i forbindelse med røykspredning i bygg med «trekk ut strategi» har blitt svært omfattende.  Med et kompetanseløft hos brannrådgivere, vil skadene kunne begrenses til et minimum. 

Nå er ny forskning fra Sintef og RAISE  endelig tilgjengelig.  Her er konklusjonene helt klare: 

«Steng inne strategi i alle skolebygg. Eneste dokumenterbare løsning»

«Trekk ut strategi: Anbefales ikke i nye eller eksisterende bygg. Har ikke dokumentert sikker funksjon»

Alle anlegg med behovsstyrt ventilasjon, kan ikke styres etter «trekk ut strategi».

Heldigvis er det enighet i bransjen at de aller fleste bygg skal behovsstyres. 

Det vil da si at de aller fleste bygg, både nybygg og ved rehabilitering, heretter skal ha «steng inne strategi», altså motoriserte brannspjeld med styring.

Vi vil nok fortsatt se rådgivere som ikke er oppdatert på dagens forskning, eller av annen grunn ikke vil høre på anbefalinger fra fagfolk. Likevel antar jeg at de aller fleste nå vil innse viktigheten av å bygge sikrere bygg fremover.

Også forsikringsbransjen vil nok ta dette innover seg, og evt. gi pristillegg på bygg med «trekk ut strategi». 

Det finnes mange leverandører som ønsker å være med å levere utstyr til moderne bygg. Dette med brannsikring av ventilasjonsanlegg krever spesialkompetanse. Vi i Micro Matic har spesialisert oss inne dette fagområdet.  Vi er daglig i dialog med prosjekterende ingeniører og utførende entreprenører. I tillegg har vi stor fokus på produktutvikling, og har nå flere ulike typer brannspjeld som gjør jobben enklere for byggentreprenøren. Elektriker og byggautomasjon er også involvert, og for disse har vi et eget opplegg. Vi må ha alle fag på banen, og det er fantastisk å se at vårt bidrag gir sikrere bygg og fornøyde brukere

Saken fortsetter under illustrasjonen:

Hjertet i et brannspjeldsystem er brannspjeldstyringen, og her finnes det mye rart. 

Om man ønsker en optimal systemløsning med enkel kabling og intuitiv brannspjeldsentral med norsk tekst i displayet, er dette på markedet nå.

Med lang erfaring, optimale produkter og et team med høy kompetanse, ønsker vi i Micro Matic å bidra med gode systemløsninger i fremtidens bygg.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en oppdatering om hva som finnes av løsninger, eller om du ønsker innspill i et konkret prosjekt. Vi bidrar også gjerne med prosjekteringshjelp, slik at beskrevet utstyr blir i samsvar med det forskningen nå er kommet frem til.