Veien hit har ikke vært rettlinjet og uten humper eller omveier. Men nå er byggeplassen etablert, og grunnarbeidene snart fullført. Det 65 meter høye flaggskipet og forbildeprosjektet i FutureBuilt blir realisert – der det en gang var parkeringsplass til 30 biler.

Norges første kombinasjonsbygg

– Det blir et markant og utrolig kult bygg med en ikonisk form, sier prosjektleder hos byggherre Avantor, Geir Thoresen. En ikonisk form som kjennetegnes av ett bygg med to tårn, et høyt og et lavt, tegnet av Snøhetta. Seks vegger på hvert tårn og asymmetriske, skrånende fasader vil gi bygget et helt særegent uttrykk. Men det er først og fremst for å sikre en viktig funksjon at bygget får akkurat dette utseendet. Det handler om naturlig klimatisering. Vi kommer tilbake til det.

Vertikal Nydalen skal bli et 18 etasjes kombinasjonsbygg på til sammen 10 000 kvadratmeter, med servering i 1. og 2. etasje, kontorer i 3. til 7. etasje og totalt 41 leiligheter i resten av bygget. I kontoretasjene skal det ikke være behov for å kjøpe energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Her snakker vi i stedet naturlig ventilasjon, geobrønner og termisk energi, varmepumper, gulv- og veggkonstruksjoner med innstøpte varme-/kjølerør – og selvsagt solceller på takene. Alt sammen resultat av omfattende prosjektering og tverrfaglig lagarbeid, utregninger og simuleringer, forskning og utvikling.

Men hvordan har det seg at et slikt bygg reises i Nydalen?

Inspirasjonen fra Østerrike

Historien starter i 2014. Den østerrikske arkitekten Dietmar Eberle var på FutureBuilt-konferansen for å fortelle om 2226. Det er et kontorbygg i tegl og leire som drives med naturlig ventilasjon og uten tilført energi til oppvarming og kjøling, og med et temperaturspenn mellom 22 og 26 grader, derav navnet.

Foredraget til Eberle førte til stor diskusjon blant arkitekter, ingeniører og andre fagfolk her hjemme – kunne dette være noe for den norske byggebransjen, eller var det uaktuelt å få det til i vårt klima? Arkitekter var fristet av tanken på å kunne få mer luft og volum inn i byggene, byggherrene så fordelen med å fjerne store tekniske installasjoner og støyende aggregater. Ikke minst fordi store deler av et tradisjonelt byggebudsjett – noen ganger opptil 45 prosent – normalt går til tekniske løsninger, uten at det gir en garanti for godt inneklima.

FutureBuilt arrangerte, sammen med Grønn Byggallianse, studietur til Lustenau i Østerrike, og blant deltakerne var Avantors administrerende direktør, Øystein Thorup. Han lot seg begeistre, og mente at dette var et konsept som kunne både bygges og leies ut i Nydalen.

Et eget forskningsprosjekt for naturlig klimatisering ble etablert: Naturligvis, ledet av Skanska og med til sammen 14 partnere. Mål for prosjektet: Å vise at naturlig klimatisering av bygninger vil føre til betydelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. Flaggskipet i prosjektet skulle bli Vertikal Nydalen.

Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska, var prosjektleder for Naturligvis. Han beskriver det som banebrytende:

– Ingen hadde gjort noe lignende tidligere her til lands. Og vi så raskt at det var elementer fra 2226 som vi ikke kunne gjenskape i Norge. Men, naturlig klimatisering var en forutsetning for forskningsprosjektet, og med det fulgte at vi måtte ha et varme- og kjølesystem som ikke bruker energi, og som er både usynlig og lydløst, forteller Dokka – som legger til at enda et forskningsprosjekt ble etablert: LowEx. Dette prosjektet hadde som mål å bruke kjent teknologi innenfor termisk energiforsyning (som varmepumper og energibrønner), men der det spesielle var å utnytte teknologien så optimalt som mulig. Tanken var å oppnå en ytelse som er 2 – 2,5 ganger bedre enn dagens beste løsninger.

Bærekraftig og low-tech

For Avantor, som har utviklet Nydalen gjennom flere år, passet det godt å være med i Naturligvis-prosjektet:

– Vi ønsker å gi vårt bidrag til Parisavtalen, og vi vil vise at det er mulig å bygge bærekraftig, i alle betydninger av begrepet. Mindre teknologi inn gir lavere kostnad i både bygging, innfasing og drift. Presset på byggematerialer blir også redusert, samtidig som at driften over tid er enklere og rimeligere når det ikke er komplisert teknologi som må tilpasses nye brukere av bygget, forteller Geir Thoresen.

Likevel, det å gå for en naturlig ventilasjonsløsning uten store tekniske anlegg – noe som enkelt sagt betyr at man åpner vinduene for å lufte ut – er ikke bare-bare:

– Low-tech er jo utrolig high-tech, mener Avantors prosjektleder og utdyper:

– For det er ikke bare å åpne vinduet. Lufteluker må plasseres riktig for å utnytte lufta optimalt og effektivt. I tillegg trengs temperaturfølere og sensorer for å registrere CO2- nivået i rommet. I prosjekteringsfasen må du ha tilgang på det ypperste av kompetanse, og vi har brukt de beste konsulentene som hver for seg har ulik innfallsvinkel. Og så har det vært mye utprøving, datasimuleringer, modellering, lab- og felttester. Vi har lært mye gjennom prosjektet.

Naturlig forbildeprosjekt

Nettopp læringspotensialet og muligheten for kompetanseutvikling var viktige momenter for at Vertikal Nydalen ble et FutureBuilt forbildeprosjekt.

– FutureBuilt er et innovasjonsprogram og et utstillingsvindu for klimavennlige løsninger i byggenæringen. Vi ser at mange ambisiøse miljøbygg kan bli vel tunge på teknologi, noe som har konsekvenser for både klima og arkitektur. Det Avantor gjør med Vertikal, er å utfordre dette regimet med radikal innovasjon i retning mer bygningsintegrerte og «naturlige» løsninger. Spissformulert kan vi si at «VVS-en hives ut» og pengene legges i rause arkitektoniske og romlige kvaliteter i stedet, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, 

Og selv om byggingen er blitt forsinket og løsningene først nå testes ut i praksis, er det likevel mange som har latt seg inspirere:

– Det er stor interesse rundt Naturligvis og Vertikal, og vi ser nå at forenkling av tekniske systemer og hybride ventilasjonløsninger er noe det jobbes med, både i andre FutureBuilt-prosjekter og i bransjen forøvrig. Avantor tok de første modige skrittene. Nå følger andre etter, påpeker Stoknes.

Større fleksibilitet – eller ikke?

En av rådgiverne i Naturligvis er Arnkell J. Petersen (Multiconsult), og for ham også har prosjektet betydd mye læring:

– Driveren vår for å delta var et ønske om å styrke vår egen verktøykasse, og se på fordeler og ulemper ved naturlig klimatisering. Noen åpenbare fordeler ligger i at når du installerer så lite utstyr, betyr det redusert klimabelastning i form av materialer. Samtidig har du et mekanisk robust system. Men balansert ventilasjon er ekstremt energieffektivt når det fungerer optimalt, så du skal ha stor innsparing i materialer for at den effekten nulles ut gjennom naturlig ventilasjon, påpeker han.

Petersen kjøper ikke umiddelbart tanken om at naturlig klimatisering gir brukerne av bygget større fleksibilitet og gjør det lettere å møblere.

– Det stemmer at du frigjør areal og volum som ellers ville gått til teknisk rom, sjakter og kanaler. Men byggets arkitektoniske utforming og plassering må tilpasses naturlige drivkrefter som vind- og lysforhold på en helt annen måte enn i et bygg med balansert ventilasjon. Alle rom må ha to fasader med forskjellig trykk, for eksempel. Dette blir førende for dybde og form på bygningen, forteller han.

Mange hensyn å ta

Fasadeelementene skal bidra til en mest mulig optimal luftstrøm utenfra. Etasjene må også ha en viss høyde for å få utnyttet lufta utenfra best mulig – her snakker vi om 3,5–4 meter under taket i hver etasje. Vegger og gulv – som i Vertikal Nydalen er av «ekstremlavkarbon-betong» – skal være med på å utjevne temperaturen gjennom døgnet. Men for at det skal fungere, må betongen være eksponert – og det kan skape akustiske utfordringer.

Det er med andre ord mange forhold å ta hensyn til i et bygg som skal være mer eller mindre selvforsynt med energi. Likevel har ingeniøren troen på prosjektet:

– Absolutt – jeg tror det blir et fantastisk bygg med høy kvalitet, og det er bare å misunne dem som får lov til å bruke det. Det viktigste er imidlertid å tenke gjennom alle løsningene og hvordan de påvirker hverandre helt fra starten av prosjekteringen. Og så må du ha byggherrer og brukere som er villige til å bære en del risiko. Det er ikke alle bygg som kan eller bør bygges med tilsvarende løsninger.

– Vi har beregnet og testet alt vi har kunnet i forkant, nå gjenstår det å få bygget ferdig og se hva praksisen og realiteten blir. Men vi i Avantor har veldig tro på dette prosjektet og at vi skal klare å drifte bygget ut fra triple zero-prinsippet, med null tilført energi til varme, kjøling og ventilasjon. Det har vært en lærerik og gøyal prosess så langt, vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Geir Thoresen i Avantor.

Innovasjonene er mange i dette prosjektet. Mer om FutureBuilts omtale av prosjektet her. 

Faktaboks Vertikal Nydalen

Hvor: Gullhaug Torg 2A, Oslo

Hva: Kombinasjonsbygg på totalt 11 200 kvadratmeter/18 etasjer, med servering, kontorer og boliger. Innovative energi- og miljøløsninger skal bidra til lavere energibruk og mindre karbonfotavtrykk.

Viktigste klima- og miljøtiltak: Triple zero-energi, altså ingen kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling for kontordelen. Naturlig og hybrid ventilasjon. Geovarme og -kjøling samt lavtemperatur varme og kjøl i vegger og gulv. Solceller på tak og i takhage. Bruk av ekstremlavkarbonbetong i deler av konstruksjonen. For øvrig er bygget rett ved et kollektivknutepunkt og uten plass til å parkere biler. Rikelig med sykkelplasser i bygget og nærliggende sykkelhub.

Utbygger: Avantor

Arkitekt: Snøhetta

Planlagt byggeperiode: Juni 2021 – juni 2023

Kilder: Erfaringsrapporten Naturligvis – Passiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg (2018), intervjuer med hhv. Geir Thoresen (Avantor), Tor Helge Dokka (Skanska), Arnkell J. Petersen (Erichsen & Horgen/Multiconsult), Stein Stoknes (FutureBuilt), prosjektomtale på www.futurebuilt.no, www.avantor.no, www.vertikalnydalen.no, www.skanska.no, Prosjektbanken til Forskningsrådet, diverse medieomtaler samt prosjektpresentasjoner på YouTube.

Kilde: FutureBuilt.no (Tekst: Ruth Astrid L. Sæter)