Forskningsprosjektet Grønn VVS har avdekket at klimagassutslippene fra VVS-anlegg utgjør det han karakteriserer som en overraskende stor andel av totalen for materialer i nybygg. 

– Bransjen må agere på det, understreker Petersen, til daglig førsteamanuensis ved NMBU og i tillegg tilknyttet både Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Multiconsult. 

– Det vil komme hard press på alle leverandører, og på toppen av det optimalisering av løsninger, utdyper Petersen.

Litt mer prosjektering kan gi litt lavere utslipp

Grønn VVS har for eksempel avdekket at sprinkleranlegg står for en høy andel av utslipp fra materialer. 

– Disse anleggene kan veldig enkelt optimaliseres slik at de får redusert klimagassutslipp, sier Petersen. Men stål har vært billig, og ingeniørtimer for å optimalisere har vært ansett som dyre. 

– Hvis man investerer litt mer i prosjektering, kan man få anlegg med lavere utslipp. Vi vil se det samme på alle andre løsninger, også ventilasjon, tror Petersen. Derfor mener han det er viktig å lære av løsningene ved Vertikal Nydalen. Som forbildeprosjekt i FutureBuilt har prosjektet blant annet halverte klimagassutslippene.

– Vi kan forenkle ventilasjonen og levere høy ytelse

For ventilasjonen sin del representerer Vertikal Nydalen et spekter av løsninger i de ulike delene av bygget. Boligdelen har avtrekksventilasjon med varmegjenvinning via varmepumpe, mens næringsdelen i de to nederste etasjene har «mixed mode» -ventilasjon: Fortrengningsventilasjon kombinert med lufting via luker og dører sommerstid. Dette representerer to tøffe lærdommer for bransjen, mener Petersen: 

– Vi kan forenkle ventilasjonen i boliger og levere høy ytelse, og vi kan redusere installert kapasitet med mixed mode, sier han.

Sparer mye installasjoner uten å øke energibruk

Han framhever særlig sistnevnte løsning som interessant også for kontorbygg, med mekanisk ventilasjonen som ikke trenger å klimatisere bygget fullt ut på de aller varmeste dagene. 

– Først åpner vi luker oppe, så er det noen dører som åpnes. Da har vi spart mye installasjoner uten å påføre oss et økt energibruk, fastslår Petersen. Han anslår at dette i hvert fall gjør det mulig å halvere luftmengder, hvilket sparer klimagassutslipp og kostnader, og forenkler anleggene. 

– Denne løsningen er ikke unik, den brukes i alle fornuftig klimatiserte atrier i kongeriket, understreker Petersen.

Tilpasset ytelse kan spare miljø og kostnader 

Den tredje ventilasjonsløsningen ved Vertikal Nydalen er naturlig ventilasjon med motoriserte luker i kontordelen. 

– Jeg er ikke sikker på at det vil bli bygget mye naturlig ventilasjon framover, for det krever så høy kompetanse. Dessuten er det litt større risiko for at noe kan gå galt, sier Petersen. Likevel mener han det er nyttige ting å lære også fra denne delen av Vertikal Nydalen. Byggherre Avantor måtte for eksempel akseptere at møterom og cellekontor ikke kan plasseres hvor som helst.  

– Hvis byggherre aksepterer begrenset arealfleksibilitet og tilpasset ytelse, er det mye å spare også på rent mekaniske systemer. Jeg tror vi overinvesterer både penger og miljø i fleksibilitet som ikke blir utnyttet, sier Petersen.

Vi må ta inn nye data hele tiden

Petersen understreker at mye av det som er gjort i Nydalen Vertikal er kjente løsninger

– Dette er ikke noe ny vitenskap; dette er en optimal sammensetning av kjente konsepter, fastslår han. Framover mener han det først og fremst blir viktig å tenke metodikk. 

– Vi må ta inn nye data hele tiden og ikke være dogmatiske. Det er like dumt å være dogmatisk på disse løsningene som å være dogmatisk på balansert ventilasjon, understreker Petersen.