Vår salgssjef, Sturla Ingebrigtsen, ønsker å bruke mer av sin tid til ventilasjonsfaget og produkter, og går derfor over i stillingen som forretningsutvikler (BDM) i TROX Auranor. 

I dette ligger det å implementere produkter i TROX konsernet som foreløpig ikke selges – eller ikke er så kjent i Norge, samt styrke salget av teknisk krevende produkter. Et økt fokus på laboratorie-ventilasjon og renrom, et segment hvor TROX har sterke produkter og bredt sortiment, er også en klar målsetning.

På grunnlag av dette søker TROX Auranor en ny Salgsdirektør som skal lede salgsorganisasjonen i Norge og Sverige. Stillingen rapporterer til administrerende Direktør, og tilhører ledergruppen i bedriften.