Standardene prNS 8411 og prNS 8412 er på høring fram til 1. mars. På høringsmøtet får du få vite mer om innholdet i de to standardene, hvordan sende inn høringskommentarer og veien videre.

Tid: 1. februar 0830 - 1000
Sted: Digitalt (webinar)

Bakgrunn
Standarden NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer ble sist utgitt i 2008. De to siste årene har vi jobbet med en revisjon av standarden, og 1. februar inviterer Standard Norge til digitalt frokostmøtet hvor de to høringsforslagene blir presentert.

Under revisjonen har økt grad av digitalisering og elektronisk handel blitt tatt hensyn til. På tilsvarende måte har ulike miljømessige aspekter ved kjøp og salg av byggevarer blitt vurdert. Dagens standard dekker både ordinært kjøp og tilvirkningskjøp, men inneholder få eller ingen særregler for sistnevnte kjøpsforhold. Arbeidet med å lage nye regler har vist at det er nødvendig å skille mellom disse tilfellene. Kravene til partene vil være ganske forskjellig om et produkt skal spesialtilvirkes for kjøper eller om kunden kjøper hyllevare. Dessuten vil det ganske ofte være slik at selger står for monteringen av produktene når avtalen gjelder tilvirkning av varen.

På bakgrunn av dette er det derfor to standarder som nå er ute til høring, en for salg av hyllevarer (prNS 8411) og en for salg av tilvirkede produkter (prNS 8412).

Formålet med de nye reviderte kontraktene er å bidra til en tydeliggjøring av ansvarsforhold og å redusere konflikter mellom partene. Kontraktstandardene vil kunne medføre en bedre og mer transparent konkurranse på like vilkår.

Revisjonen er gjort av standardiseringskomiteen SN/K 262 Kjøp av byggevarer der VKE har deltatt med Lise Siverts (GK Norge) som har representert tekniske entreprenører og Bjørn-Osvald Skandsen (Systemair) som har representert produsenter og leverandører av ventilasjonsprodukter.

Program

Velkommen,
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
Presentasjon av høringsforslagene prNS 8411 og prNS 8412,
Lasse Simonsen, professor ved UiO og leder av standardiseringskomiteen

Spørsmål
Veien videre – Hvordan gi høringskommentarer,
Marthe Hagberg, prosjektleder, Standard Norge
Med forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Gi dine tilbakemeldinger
Høringsforslaget finner du på tjenesten «Standarder på høring». Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker av tjenesten. Der kan du laste ned og kommenterer på forslagene. De benevnes prNS 8411 og prNS 8412. Forstavelsen «pr» brukes for å vise at dette er et høringsforslag.

Standardene er på høring fram til 1. mars 2024.

Påmelding
Det er gratis å delta på høringsmøtet, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. Dagen før møtet vil vi sende ut lenke til alle som har meldt seg på.

Påmeldingsfrist: 31. januar 2024

Meld deg på her.