Enovas budsjetter økes med hele 700 millioner i 2024. Disse midlene er øremerket  energieffektivisering i bygg og husholdninger, samt utbygging av solenergi.

– Dette er gledelig at regjeringen og SV sender en klar bestilling til Enova om å satse på energieffektivisering i bygg. Det skal bli spennende å se hvordan Enova følger opp denne bestillingen etter årevis med nedbygging av støtteordninger for ENØK-tiltak, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Tiltak som reduserer energiregningen

VKE mener det er viktig at ENØK-satsningen inneholder effektive tiltak som faktisk reduserer energiregningene til norske husholdninger og som bedrer inneklimaet i norske hjem. Balansert ventilasjon, vannbåren oppvarming og varmepumper vil være nøkkeltiltak for å klare dette.

– Satsningen kunne gjerne vært enda kraftigere, ENØK vil redusere energiregningen og frigi kraft til andre formål. Men skal vi få opp tempoet er det viktig at Enova lager ordninger som er lette å forstå og tilgjengelige for alle, fortsetter Thor Lexow.

Økte lånerammer for Husbanken

Husbanken er et viktig virkemiddel for regjeringen til å holde aktiviteten i byggenæringen oppe. Lånerammene til Husbanken styrkes med hele fem milliarder, deler av dette øremerkes studentboliger, kommunale utleieboliger og startlån.

– Her har byggenæringen fått viktige gjennomslag i budsjettforhandlingene etter godt lobbyarbeid av BNL og alle de underliggende bransjeforeningene. Dette vil hjelpe til å opprettholde sysselsettingen i næringen og holde aktiviteten oppe for vår bransje også, sier Thor Lexow.

Grønn industri og klimakrav

Budsjettforliket inneholder også en sterk satsning på grønn industri, det skal blant annet opprettes en finansieringsordning for grønne prosjekter i tidlig og oppskaleringsfase og Enovas punktutslipprogram styrkes.

SV har også fått lagt inn krav om at statlige foretak må sette klimamål og rapportere på disse. Dette inkluderer de store statlige eiendomsbesitterne og -utviklerne, Forsvarsbygg, Sykehusbygg og Statsbygg. Det skal også stilles krav om dataene fra klimagassregnskapene som det stilles krav om TEK17 skal samles inn slik at man kan bruke disse til faglig utvikling av klimagassregnskapene og kravene som stilles.