Helt siden start har Bevent Rasch prioritert å utvikle produkter som er enklere å håndtere. 

– Den handler selvsagt om at vi til syvende og sist ønsker at brannspjeld skal bidra til miljø hvor mennesker føler seg trygge. Da må de være enkle å installere, så det garantert blir riktig sier Anders Freyschuss i en pressemelding.

Produktnyheten OPTIMUS 60 monteres både enkelt og raskt. Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen, kreves bare et fåtalls skruer. Det vil si, ingen brannfuge, isolering eller etterarbeid.

– Vi har arbeidet for å gjøre montasjen så enkel og rask som mulig, og har lykkes med å redusere hele prosessen til kun tre moment. Montøren lager et hull i hvilken som helst type vegg, skrur fast spjeldet i kanal og vegg, så er det klart til bruk sier Anton Berner, produktutvikler hos Bevent Rasch.

Forbigår forgjenger

Når Bevent Rasch introduserte forgjengeren, BSKC6, ble det raskt et ettertraktet produkt. Det har gjort det vanskelig å finne utbedringsmuligheter, men med OPTIMUS 60 har nå flere funksjoner blitt utviklet ytterligere. For utenom rask og smidig montering, har for eksempel utslipp av kalsium dioksid ekvivalenter i Cradle-to-Gate stadiet blitt redusert betydelig. Spjeldet er også forberedt for gjenbruk blant annet takket være at montasjen er fri for fugemasse. Dette gjør produktet til en del av bedriftens miljø arbeid.

Patent og EPD

Bevent Rasch var i 2023 først i Norden med en EPD. Environmental Product Declaration, for brannspjeld. I den bekreftes det at foretakets største påvirkning på miljøet kommer fra materialforbruket.

– Det er med andre ord gjennom å ta frem lettere produkter med mindre materialforbruk, som OPTIMUS 60 er et tydelig eksempel på, hvor vi kan utgjøre en forskjell for klima sier bærekraft ansvarlig Tobias Jakobsson hos Bevent Rasch.

OPTIMUS 60 kommer også med EPD, en faktor som forenkler ved for eksempel vurdering eller miljøsertifisering av en bygning. Informasjonen i EPD’ en kan blant annet brukes til å regne på klimapåvirkningen i et byggeprosjekt, som kreves i visse sertifiseringer og i byggeforskrifter om klima deklarasjoner. Å gjennomføre en EPD er frivillig for et foretak, og krever undersøkelse av tredjepart.

Patent er søkt for OPTIMUS 60.

– Vi etterstreber alltid å lede utviklingen og levere produkter av høy kvalitet, og det er det søkte patente et viktig bevis på sier Freyschuss avslutningsvis i pressemeldingen.

Bevent Rasch eier Kro Produksjon AS i Norge.