- Når det er sagt, har vi større selvtillit i markedet enn noen gang tidligere. Med nye eiere har vi fått et bedre økonomisk fundament for utvikling i de satsningene vi ønsker.

Østby poengterer at de har fått en mer komplett produktportefølje, hvor kjøkkenhettene har blitt supplert med blant annet takhatter og de anerkjente brannspjeldene fra Bevent Rasch. Spesielt brannspjeldet Optimus60S som er det første brannspjeld i markedet som er godkjent for tørrmontasje.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Kro er en familiebedrift, som har produsert og utviklet ventilasjonsprodukter i 75 år. I 2022 ble de kjøpt opp av svenske Bevent Rasch, og er i dag et datterselskap av Bevent Rasch. Her ser vi den svenske ledelsen sammen med daglig leder i Kro Produksjon, Kent Østby. 

- Det vil si, ingen fuging, ingen branntetting. Kun hull i veggen og skru fast. Dermed også godkjent for gjenbruk. Dette er alle viktige produkter for oss, og de selger allerede veldig godt, sier Per. H. Lian, salgssjef i Kro Produksjon.

Produktforbedringer løpende

Kro Produksjon har i den senere tiden gjort flere produktforbedringer. Blant annet har LISS (Lett installasjon, smart styring) forbedret ytelsene til deres kjøkkenhetter. 

- LISS er et unikt og energibesparende overvåking- og kommunikasjonssystem. LISS sørger for at ventilasjonen fungerer optimalt og energieffektivt, den reduserer støyen og bedrer inneklimaet for kokken. På vårt første prosjekt med LISS installert, har det vist seg å gi en forbruksbesparelse på opp mot 70%, understreker Lian.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: LISS er et energibesparende overvåking- og kommunikasjonssystem for Kro kjøkkenhetter.Systemet er brukervennlig, og du kan enkelt overvåke og kontrollere ditt storkjøkken med intelligente sensorer. Ved enkel montering av sensorer i hetten, kan du energi optimere driften av både avtrekksvifte, spjeld og evt. UV-lampe.

- I tillegg har vi gjennom Bevent Rasch fått tilgang på de smarte inntak, avkast- og kombihettene (Delta-serien). Her har vi en funksjon vi har etterlyst lenge. Ved VAV og lavere samtidighet og luftmengder, har ulike hetter at noen utfordringer knyttet til slag og støy fra spjeld i hette. Dette er nå løst med de nye produktene. Alle våre takhatter har forøvrig EPD dokumentasjon på samme linje som tidligere nevnte brannspjeld.

- Fullt sortiment på VAV spjeld har vi også i porteføljen, Dette gjennom vår anerkjente leverandør Grada International fra Gent i Belgia, forteller Lian. 

En del av løsningen

Østby mener at Kro Produksjon med deres produkter er en del av løsningen på klimautfordringen.

- Det er det vi skal få bedre frem i vårt salgsarbeid fremover. Ingen er uberørt av den negative utviklingen vi ser på klimaet, og vi må derfor jobbe tett med kunden slik at vi får inn de beste løsningene i de prosjektene som fortsatt blir iverksatt. Vi har vært igjennom en periode med et tøffere marked, men vi ser likevel lyst på fremtiden i det norske markedet. Med de nye produktene leveres høyere kvalitet og lavere energibruk, noe som er verdsatt av våre kunder, sier Østby.

- Vårt brannspjeld med  tilhørende brannsentral, sikrer også gode digitale løsninger som forbedrer og sikrer produktene. Teknologi og digitalisering er altså ofte verktøy for mer bærekraft, og disse sammenhengene må vi snakke med våre kunder om.

Økt salgsstyrke

Det er ikke bare på produktsiden selskapet har selvtilliten om dagen. Man har også ansatt en egen selger i Bergen.

- Vi har nå ansatt egen selger som har lokasjon i Bergen. Fra tidligere er vi allerede to i Oslo regionen. Med flere kompetente selgere rundt om i landet, når vi ut til flere kunder og samarbeidspartnere, som vi nå i større grad kan støtte nasjonalt. Med alle våre  produkter og systemer er det viktig å være  offensiv og proaktiv. På sikt vil det nok bli ansatt enda flere selgere, påpeker Østby. 

- Vi ser også at vi nærmer oss et generasjonsskifte, og her er vi allerede i gang med tilrettelegging og planlegging.

Sirkulær økonomi og ombruk kommer

Bedriften følger hele tiden med på hva som skjer ute i markedet, og registrerer at byggebransjen begynner å respondere stadig mer på ombruk. Derfor har også Kro og deres svenske leverandør begynt å eksperimentere med fokus på ombruk.

- Muligens har det norske markedet kommet lenger enn det svenske, og som på en del andre klimaløsninger, er Norge et testland og laboratorie for de nye løsningene. Kanskje det er noe vi kan lære av, viljen er i hvert fall til stede. De største innsatsfaktorene i tillegg til arbeidskraft, er stål, og det må være mulig å lage produksjonslinjer som er mer ressurseffektive og i tråd med Parisavtalen, enn de løsningene som oftest blir valgt i dag. - Vi skal som nevnt være en del av løsningen, og ikke problemet, og her har våre svenske eiere lenge gått foran med ISO 14001 sertifisering. Nå gjelder det bare for oss å finne vår vinkling i det norske markedet, og det er vi godt i gang med, avslutter Kent Østby.