Ved å kunne gi høyere bøter vil Arbeidstilsynet ha et mer effektivt verktøy i kampen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å heve maksbeløpet for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven.

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner. Nå foreslår regjeringen å øke dette til 50 G, som vil si nesten 6 millioner kroner med dagens sats.

– Jeg er opptatt av trygghet og rettigheter for arbeidsfolk. Arbeidslivskriminalitet kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, folk og samfunnet. Det er viktig at den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven settes så høyt at straffen reflekterer dette, sier Brenna.

Et gebyrtak på 6 millioner kroner vil i de aller fleste tilfellene være tilstrekkelig. Det er likevel viktig at overtredelsesgebyr settes så høyt at det svir, også for de største og mest ressurssterke virksomhetene. Det foreslås derfor at Arbeidstilsynet alternativt og om nødvendig skal kunne gi gebyr på inntil fire prosent av virksomhetens omsetning.

Arbeids- og inkluderingsministeren har varslet en gjennomgang av alle virkemidler Arbeidstilsynets har. Dette høringsforslaget er den første delen av dette arbeidet.  

Les høringsvaret

Faktaboks


Dette foreslås:
Den øvre rammen i arbeidsmiljøloven § 18-10 foreslås endret slik at det skal kunne ilegges overtredelsesgebyr på inntil 50 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) eller inntil fire prosent av virksomhetens årlige omsetning, der det høyeste beløpet utgjør den øvre rammen i det enkelte tilfellet. Dersom virksomheten tilhører et konsern, er det konsernets omsetning som i denne sammenheng skal legges til grunn ved beregningen av gebyrtaket.