Luft kan blant annet inneholde forurensninger som veistøv, eksos, pollen og virus. Spesielt i kalde perioder med lite vind er det mye partikkelforurensning ute.

– Sjekker du din egen kommune på luftkvalitet.nilu.no, kan du se at det allerede hittil i år har vært mange overskridelser av luftkvalitetskriteriene for de minste partiklene i både større og mindre byer i Norge, sier seniorforsker Sverre Holøs i SINTEF.

Forskningsinstituttet anbefaler derfor at man velger luftfiltre som stopper det meste av disse små partiklene. God filtrering fører til mindre støvinnhold i tillufta og gir en sterk reduksjon av eksponering for allergener.

Gir råd om prosjektering og drift
Den oppdaterte anvisningen i Byggforskserien 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg gir råd om prosjektering og valg av luftfilter i ventilasjonsanlegg. Anvisningen beskriver hvilke krav og anbefalinger som gjelder, og tar for seg ulike filtertyper og klassifisering av filteregenskaper.

Det gis råd om valg av filterkvalitet for tilluft og avtrekk, samt trykkfall og energibruk til vifter. Anvisningen gir også råd om drift og utskifting av filter.

Store forskjeller i energibehov
– Energibehovet til viftedriften i et stort anlegg kan variere med flere tusen kilowattimer i året, avhengig av hvilket filter man velger, forteller Holøs. – Riktig filtervalg er derfor et enkelt, raskt og viktig bidrag til lavere energikostnad.

Svevestøv, NO2 og ozon er de viktigste luftforurensningene som fører til plager, sykdom og død i vår del av verden. Svevestøv er det viktigste å fjerne av hensyn til komfort, helse og for tidlig død.

Partikler i innelufta kan gi ubehag som følelse av tørr luft og irriterte øyne, hud og slimhinner. Pollen utgjør også et betydelig problem for mange allergikere.