Nyheter rundt løsninger, bærekraft, teknologi og fremtidens systemsløsninger skal være med på å skape oppmerksomhet mot nevnte målgrupper. 

Stig Grindahl og Roar Smelhus har over tid utviklet en ny kommunikasjonsplattform, Ventilasjonsforum, under SG kommunikasjon AS som eies av Stig Grindahl, og som også utgir VVSforum, Elektro247, og ITB Aktuelt.  Sammen med Roar Smelhus som jobber som selvstendig rådgiver i 6CST, med ekspertområdene bærekraftig by- og eiendom som inkluderer nye teknologier og omstillingskompetanse, satses det friskt på å bli den ledende nyhetskanalen i ventilasjonsbransjen.  

Sammen innehar de både kompetanse og kraft til å skape en slik kommunikasjonsplattform. På veien til lavutslippssamfunnet 2030 og nullutslippssamfunnet 2050 vil vi se en utvikling vi aldri har sett tidligere. De neste 10 årene vil vi endre oss mer enn vi har gjort de foregående 100, og det er derfor stort behov for en kommunikasjonsplattform som omtaler alle disse endringene parallelt med den løpende utviklingen vi vil se i samfunnet og bransjen rundt oss. Et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon. Vi vil ikke være en statisk observatør av disse nødvendige endringene som tvinger seg frem, men snarere være en aktør som setter dagsorden og driver utviklingen fremover sammen med bransjens aktører. 

- Vi oppfordrer alle aktørene i bransjen til å sende oss nyheter, tips til artikler, temaer, og aktuell tematikk som kan være med på å løfte bransjens anseelse og ikke minst forståelse for den kompetansen ventilasjonsbransjen besitter. Skal vi klare å lage en ny nyhetskanal som når ut til brukere og kunder, e vi avhengig av å spille på lag med ventilasjonsbransjen, påpeker Smelhus og Grindahl.