- Dette er et verktøy som hjelper oss å forbedre våre leveranser under prosjekteringsarbeidet, og for oss vil dette være med på å effektivisere arbeidet. Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere som bidrar til å løfte oss og næringen ved hjelp av digitalisering, og derfor er vi svært fornøyde med nå å få til et partnerskap med Anker, sier Geir Juterud, konserndirektør i Multiconsult.

Løsningen til Anker hjelper med på å automatisere og effektivisere arbeidet med å bygge opp digitale modeller av bygg- og anleggsprosjekter, samtidig som den bidrar til effektiv kvalitetssikring. Selskapet gjennomførte 2023 en suksessfull kapitalrunde på 10 millioner kroner, der Multiconsult gikk inn med en mindre eierandel og investerte 1 million kroner i selskapet.

- Vi har over en periode på 12 måneder pratet med og demonstrert løsningen til Multiconsult. Det har vært helt avgjørende for oss å få feedback fra det mest fremoverlente ingeniørselskapet i Norge for å kunne utvikle en løsning som håndterer de mest krevende byggeprosjektene i verden. Da vi fikk vite at Multiconsult ville komme inn på eiersiden i kapitalrunden, var det helt naturlig å si ja, sier Adrian Sørbyskogen, CEO i Anker.

Unngår byggefeil
God og tidlig planlegging og prosjektering er avgjørende for å unngå byggefeil senere i byggeprosjektene. Hvert år koster byggefeil samfunnet milliarder av kroner. Arkitektselskapet A-lab, som også er en del av Multiconsult-gruppen, har allerede benyttet Anker i flere prosjekter, og er godt fornøyd.

- Løsningen til Anker gjør at arkitektene kan konsentrere seg om de faglige utfordringene, mens verktøyet er med å løse og automatisere enkelte oppgaver og effektiviserer arbeidet i planleggingsfasen. Vi har benyttet løsningen i flere prosjekter og ser at arkitektene er glade for å slippe manuell oppfølging, og gjør at de heller kan legge mer innsats i å skape gode og bærekraftige løsninger, sier Angie Mendez, CTO og assosiert partner i arkitektselskapet A-lab.

Multiconsult-gruppen vil fremover benytte Anker i kontorbygg-prosjekter og andre prosjekter, og bruke disse til å høste erfaring med hvordan løsningen kan bidra til å effektivisere og forenkle prosjektoppfølgingen.