På dagsorden står følgende temaer. 

Normer og regler for ventilasjon og inneklima baserer seg i stor grad på forskning på friske voksne og i noen grad på barn. I årene som kommer blir hovedandelen av befolkningen stadig eldre. Selv om de eldre blir friskere og sprekere enn nå, vil mange trenge helse- og omsorgstjenester. Er inneklima og
ventilasjon i bygningene der disse tjenestene utføres tilpasset behovet til den pleietrengende og den pleiende?

- Vi tror at det er behov for å dele eksisterende kunnskap og få fram ny kunnskap for å etablere en god praksis. Ansatte og pasienter / beboere i helsebygninger vil alltid ha mange og sammensatte utfordringer, men dårlig eller uegnet inneklima burde ikke være en av dem, skriver organisasjonen i sin forhåndsomtale av arrangementet. 

Møtet er åpent og gratis for alle, men det er begrenset plass, og vi trenger derfor påmelding innen 3. mars. Det blir også mulig å delta digital, og vi ønsker forhåndspåmelding også for digitale deltakere.

Tid: 7/3 2024 kl.12:30 – 16:30
Sted: VID vitenskapelige høgskole, Rom D 14 – AU7, Diakonveien 14, 0370 OSLO

Påmelding på https://events.provisoevent.no/nho/events/hva-er-god-latin-for-helsebygg-anno2024/register1 innen 3.mars