- Karl Barlaup (32) har lang fartstid i bransjen, og FLOW Klima Trøndelag er heldige som har han med på laget. Han besitter en kompetanse og erfaring som vi ikke kunne vært foruten, og det alltid trygt å vite at vi har han som bidragsyter i de oppgavene og utfordringene vi stå overfor. Med hans erfaring og personlighet på laget så ser vi med optimisme på fremtiden når han nå trer inn i rollen som prosjektleder, sier daglig leder Kent-Andre Bomann i selskapet. 

Karl Barlaup gjennomførte sitt utdanningsløp innen ventilasjon- og blikkenslagerfaget med godkjent svenneprøve tilbake i 2011, og har i ettertid utført flere store og små oppdrag som ventilasjonsmontør. Blant annet var han bas for ventilasjonsfaget når Trapphuset ved Trondheim S i 2016 skulle bygges, ett 4.500 kvm stort BREEAM-sertifisert næringsbygg rett ved jernbanesporet. 

- Denne erfaringen har vi god nytte av i vårt selskap, og det føles trygt å vite at dette er kompetanse Karl kan ta med seg inn i våre prosjekter, påpeker Bomann.

- Trappehuset var det første store prosjektet jeg var bas på, og med et stort fokus på HMS fra TE og utførelse i henhold til BREEAM NOR Very Good så fikk jeg en god erfaring i forhold til beslutningstaking, bemanning og fremdriftsplanlegging. Det at prosjektet var lokalisert ved Trondheim S gjorde at prosjektet måtte gjennomføres på en smidig måte med tanke på logistikk og kommunikasjon mellom oss leverandører og TE. Og med god opplæring fra tidligere mentorer jeg har jobbet under så ble bas-rollen på Trapphuset en spennende og lærerik utfordring, sier Karl Barlaup.

I perioden 2019-2021 gjennomførte Karl teknisk fagskole innen studieretningen Klima, Energi og Miljø (KEM) ved Høgskolen i Agder, før han startet opp hos FLOW Klima Trøndelag. 

- Det at enkelte erfarne montører velger å ta steget tilbake på skolebenken for å bygge videre på den kunnskapen de har opparbeidet seg er meget positivt for bransjen som helhet. Man får praktisk erfaring inn i kontorene, noe som er bra for den samlede kompetansen i bedriftene. Blandingen av personer med teoretisk kompetanse fra universitet og høgskole, sammen med personer som har praktiske erfaring, er en sammensetting vi tilstreber å få til og som vi mener er viktig for å bygge en solid total kompetanse i bedriften. 

Karl forteller at han ønsket å få en dypere forståelse av faget, og dermed ha en større påvirkningskraft i beslutningsprosesser der kunnskap rundt faget er viktig. 
- Det er nok det som var min største motivasjon for å gjennomføre teknisk fagskole. Med en dypere forståelse så vil også arbeidsdagene bli mer interessante, noe som igjen bygger motivasjon i hverdagen.

Hos FLOW Klima Trøndelag har Karl fungert som bas og prosjektleder siden han kom til selskapet i 2021. 

- Det har hele tiden vært planen å bygge han gradvis inn i prosjektlederrollen. Den erfaringen han trekker med seg fra årene som montør/bas er ekstremt verdifullt, og det er uten tvil noe som vil bidra til at han vil utføre arbeidet som prosjektleder bra. Vi har prosjekter i alle størrelser, og en prosjektleder som kan ta både bas og prosjektleder rollen er meget bra for vår del, påpeker den daglige lederen.

- Med min arbeidserfaring og utdanning fra teknisk fagskole så er jeg nok en "universalnøkkel" der erfaringen min kan anvendes på flere områder hos FLOW Klima Trøndelag. Jeg ser frem til rollen som prosjektleder på heltid, men tenker at det i enkelte tilfeller vil være nyttig å kombinere rollene som bas og prosjektleder, sier Karl. 

- Vi i FLOW Klima Trøndelag har flere gode kjerneverdier, og en av disse verdiene er Kompetanse. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle alle våre medarbeidere slik at de utvikler seg i den retningen som er riktig for dem og for bedriften. Karl vil derfor de kommende månedene gjennomføre flere interne kurs innen prosjektledelse for å styrke hans kompetanse innen faget. Kursene omfatter temaer som generell prosjektledelse, prosjektledelse i bygg og anleggsbransjen, rollen som prosjektleder hos FLOW, og praktisk prosjektledelse med fokus på planlegging, dokumentasjon, kvalitet og HMS, sier Bomann videre. 

- Jeg har så langt gjennomgått 2 faser av det interne prosjektlederkurset der vi har gjennomgått det generelle ved prosjekt- og ledelsesfaget, og mer spesifikt hva det vil si å være prosjektleder hos FLOW. Kursene har så langt hatt stor verdi for meg, og gjennomføringen har vært meget bra. Jeg ser frem til de kommende fasene av kurset der jeg håper å binde enda mer av kunnskapen fra fagskolen opp mot de interne kursene, og lære mer om hvordan prosjektledelse gjennomføres fra A til Å, forteller Karl. 

Saken fortsetter under bildet:

Karl Barlaup 2-1.jpg
Bildetekst: Karl Balraup begynner som prosjektleder i FLOW Klima Trøndelag 1.mars.

- Fra 1. mars vil Karl tre inn i en fast stilling som prosjektleder, og vi ser virkelig frem til å få Karl inn i rollen på heltid. Dette er noe vi er overbevist om at vil være med på å styrke vår gjennomføringsevne i prosjektene, og som vil skape begeistring ute hos kundene. Ikke minst er det viktig å vise at vi satser på utvikling av egne ansatte, avslutter daglig leder Kent-Andre Bomann.