Helse Bergen bygger et nytt protonsenter i Bergen. Bygget skal ligge ved Haukelandsbakken, og vil sammen med protonsenteret som bygges ved Radiumhospitalet i Oslo, bidra til at kreftpasienter fra hele landet fra 2024 skal kunne få protonterapi. Det er en mer presis og skånsom strålebehandling.

Kontrakten mellom  Helse Bergen og GK består av entreprise på luftbehandling. og elektroinstallasjoner. 

Regionsdirektør, Knut Arild Flatjord i GK forteller i en pressemelding at GK har lang erfaring med sykehusprosjekter i region vest, og er godt kjent med krav som stilles. Prosjektets størrelse og kompleksitet gjør dette til en særlig spennende oppgave. 

– Vi ser frem til et godt samarbeid med GK for de entreprisene de er blitt tildelt, sier Kay Ove Ulvestad i prosjektledelsen for protonsenteret i Helse Bergen i en kommentar.

Protonstråling stiller spesielle krav til bygg og teknikk for å skjerme pasienter, ansatte og allmennhet mot utilsiktet stråling. Ventilasjonssystemet er en integrert del av strålesikkerhetssystemet, og må fungere som forutsatt under operasjon av protonterapisystemet.

– Det skal på sikt arbeides i to-skifts-ordning med 13 timer behandling hver arbeidsdag i begge gantryrom. Korrekt ventilasjon, med avtrekk fra behandlingsrommene ut gjennom syklotronbunkers er en forutsetning for drift, sier prosjektleder for partikkelterapi i avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Odd Harald Odland i meldingen.

– Det stilles strenge krav Hepa-filtrering av tilluft i enkelte områder, leveranse av LAB-spjeld i forbindelse med spesialavtrekk og høye krav til energieffektive løsninger, noe som er givende for oss å jobbe med, sier Lars Skorpen Dahl, prosjektutvikler i GK.

Kontrakten ble signert i september.