– I en tid hvor vi trenger flere bærekraftige løsninger, er det et paradoks at vi fortsatt velger å gjennomføre prosjekter etter en lite fremtidsrettet gjennomføringsmodell. Vi ønsker å bidra til bransjens positive utvikling, og det er årsaken til at vi deltar på initiativer som Bygglarm i Molde. På Bygglarm settes viktige problemstillinger på agendaen, og vi som leverandører får slippe til på scenen med temaer som er viktig for oss. Blant annet ser vi at innovasjon er viktig for bærekraften som sjelden blir prioritert i valg av produkter og tjenester, påpeker Myhre Pettersen. 

- I en totalentreprise har vi som leverandør en underordnet stemme, og hva vi preferer av leveranser og løsninger kommer ofte ikke frem til kunden, nettopp fordi vi ligger under underentreprenør, og ikke i dialog med gårdeier eller bruker av bygget slik vi bør. Ofte blir vi evaluert og valgt ut i fra pris, og i liten grad etter kvalitet og pris i et livsløpsperspektiv. Det er uheldig, ikke først og fremst for oss, men for prosjektet og for samfunnet som helhet som ikke makter å kutte klimagassutslipp. I denne sammenheng tenker jeg spesielt på et produkt som Ultralink som leveres uten målekors, som må rengjøres, men måler nøyaktig til mye lavere hastighet.

Salgs og markedssjefen i Lindab, mener mange av bransjens leverandører har gode fremtidsrettede løsninger, jobber internasjonalt, og slipper til med informasjon og kunnskap på en annen måte enn i Norge. Se også på en leverandør som Signify, de leverer internasjonalt «lys som en tjeneste», mens i Norge får de kun levere enkeltstående lysarmaturer i sterk priskonkurranse mot underentreprenør og deres rådgiver.

Myhre Pettersen sier at bransjen ofte blir omtalt som en tradisjonell og lite innovativ bransje, noe han kan kjenne seg igjen i. 
– Det går altfor sakte, og ofte er det slik at vi velger tradisjonelt i stedet for å prøve noe nytt. Det som fungerte før, fungerer ofte igjen. Da reduserer vi også risiko, men får altså ingen innovasjon. I Molde var vi på scenen opptil flere ganger, og fikk blant annet snakke om at vi bør åpne opp siloene for å få nye impulser, nye infallsvinkler og generelt se markedet på en annen måte. Bygglarm og Molde var utrolig bra, vi kommer gjerne igjen. Det er også viktig å berømme og støtte slike initiativer, det er jo på den måten de kan være et slikt viktig tilbud for oss, sier Myhre Pettersen avslutningsvis til Ventilasjonsforum.