Det er ikke bare arbeidstøyet til montører, service- og renluftseknikere, og bilene de kjører som blir nye. Vi er også blitt nye på nett.

– Da vi skulle lage ny nettside var det naturlig å starte med å skape en ny standard for profil og visuell identitet, sier Caroline Dehn som er markedssjef i Bryn Byggklima.

Tom Schøyen har vært med på hele reisen og bidratt til at Bryn Byggklima har vokst til å bli en robust ventilasjonsspesialist. Han gleder seg over planer om videre organisk vekst.

- Våre fagfolk er rådgivende part i prosjektering og drift av ventilasjonsløsninger. Vi har også et spesialisert fagmiljø for renluftsteknikk til for eksempel sykehus og laboratorier.

Kulturen og de ansatte er viktig
Schøyen er klar på at i Bryn Byggklima har de en filosofi om at fornøyde medarbeidere former fornøyde kunder.

– I dag teller vi over 200 medarbeidere og vi har en plan om å øke bemanningen med 15% neste år. Ansatte er vår viktigste ressurs. Jeg synes det nye uttrykket viser at vi er på ballen og er fremoverlent. Jeg tror dette gjør oss enda mer attraktive hos arbeidssøkere, og at vi blir enda mer stolte internt, sier Tom.

Forrige logo og design har vi hatt med oss i nesten 40 år. Historien er bevart i den nye visuelle identiteten.

– I Bryn har vi et langtidsperspektiv og jeg synes vi nå viser at vi er fremtidsrettet og klare for 40 nye år, påpeker Dehn og Schøyen.