– Fryselageret vil gi helt nye muligheter for flytting av varer. Det blir ca. 25 meter høyt, tilsvarende 6-7 alminnelige etasjer. Dermed får man inn flere varer på mindre areal, sier hovedprosjektleder Eskil Hovin i Bravidas serviceelektroavdeling for næringsbygg i Trondheim i en pressemelding.

Bravidas kontrakt har en verdi på 24,5 millioner og de tekniske fagene startet opp i august. Etter planen skal fryselageret stå klart i desember 2024.

Kvadratmeterne utnyttes maksimalt i den høyreiste bygningen, der ASKO får plass til 4 000 paller fordelt på 4 pallekraner, 38 000 lagerplasser i 4 miniload kraner og 2 000 palleplasser i tradisjonelt pallelager. Fryselageret bygges med fokus på effektivitet, bærekraft og ergonomi.

– Vi bygger ut fordi vi har for små driftsarealer i dag. Ved å bygge ny fryser – i høyden – og miljøstasjon, frigjør vi areal som kan brukes til andre områder i driften, sier driftssjef Fredrik Børgesen i ASKO Midt-Norge AS

Gode synergier med tverrfaglig arbeid
– Dette er et veldig spennende prosjekt å få lov til å gjennomføre tverrfaglig. Det er slik vi vil jobbe. Både jeg og Mikael på rørsiden gleder oss veldig til å gjennomføre et prosjekt i et sånn omfang, sier Eskil.

– Vi skal legge 22 000 meter med gulvvarmerør under fryselageret, for å sikre bygget mot permafrost. Denne telesikringen forsynes med overskuddsvarme fra kjølemaskinen, energi som ellers ikke ville blitt brukt til noe, sier Mikael Gunnarson som er Bravidas prosjektleder for rør og ventilasjon på prosjektet.

Dette gir store synergier både for kunden og internt i Bravida.

– Vi får en helt annen fleksibilitet, og det blir enklere å gjennomføre kvalitetskontroll på hverandres fagområder. Kunden vil også merke at det er en bedre flyt, sier Mikael.

Trygge på Bravida
Produksjonen er godt i gang. Fundamenter og ringmurer er støpt, og stålet til bygningens skjelett kommer i uke 26. Skjelettet reises fra uke 26 og utover, og deretter går byggeprosessen slag i slag frem mot ferdigstillelse i desember 2024.

– I utgangspunktet var dette delentrepriser i tilbudsfasen, og når vi har gått inn med tilbud hver for oss har vi blitt utfordret på synergieffekter og da har vi lagt frem hvordan vi har tenkt å jobbe, sier Eskil.

Bravida er ikke underlagt noen entreprenør, leveransen er knyttet rett opp mot ASKO.

– Vi er trygge på at Bravida vil levere på de tekniske fagene, og har bare gode erfaringer med Bravida fra tidligere service og prosjekt. Vi godt kjent med prosjektkoordinator fra Bravidas side og vet at han ivaretar våre interesser på en god måte, sier Fredrik Børgesen, og legger til:

– Når vi går ut i en anbudskonkurranse, stiller Bravida likt med de andre entreprenørene. Vi prekvalifiserer aktørene som vi ønsker å ha med videre. Det går stort sett på pris etter at vi har gjort vurderingen i forkant. Når Bravida fikk en tverrfaglig teknisk leveranse tror vi blir en god løsning for begge parter.

Bravdia Fryselager - Trøndelag-1.jpg