– Byggebransjen er inne i en bølgedal som vi forhåpentligvis ser bunnen av nå. Klimabransjen er ofte sent inne i byggeprosjekter, så det verste har nok ikke truffet klimabransjen ennå, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

2024 – et tøft år for byggebransjen
Det er klart at 2024 ikke blir noe jubelår for yrkesbyggsegmentet, men samlet for året venter vi en opp-gang på 14 prosent sammenlignet med 2023. Igangsettingen av de nye sykehusene i Oslo vil bidra veldig positivt dette året. Den høye prisveksten siden 2022 har ført til at husholdningene har mindre penger å bruke på renovering og vedlikehold. Prognosesenterets bransjestatistikk viser til svak etterspørsel på de fleste byggevarer, med unntak av salg av varmepumper. Lav inflasjon og flere rentekutt utover 2024, gjør at vi tror på sterkere etterspørsel etter ROT-arbeider i boligsegmentet de to neste årene.

For 2026 venter vi en videre sterk vekst i byggemarkedet, når boligbyggingen tar seg opp igjen. Vi venter en nedgang i produksjonsverdi både for nye boligbygg og nye yrkesbygg i år, etterfulgt av kraftig vekst i 2025.

ROT-markedet holder hjulene i gang
Prognosene ROT-yrkesbyggmarkedet for 2024-26 ligger 10 prosent over 2023. Det ventes sterkest prosentvis utvikling i Oslo, Rogaland og Hordaland, men negativ utvikling i Østfold og Oppland. Høye byggekostnader, spesielt for konstruksjonsmaterialer som stål, kan også gjøre det mer lønnsomt å ombygge eksisterende bygningsmasse fremover å bygge nytt. Selv om det er mange eksempler på kompliserte ombyggingsprosjekter som har hatt høyere kostnader enn om det var nybygg. Strengere klimamål trekker også i retning av økt etterspørsel etter ROT-arbeider fremfor nybygg i årene fremover.

Nedgang i klimamarkedet
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i bygg for 2023 er anslått til 14,5 mrd. kroner. Det er en volumnedgang på 5,7 prosent fra året før, og vi venter et ytterligere fall på 14,2 prosent i år. Den kraftige nedgangen i boligbyggingen er hovedårsaken. Energieffektivisering har bi-dratt positivt til markedet de de siste årene, og spesielt i yrkesbyggsegmentet. Vi venter vekst i dette segmentet også i de kommende årene, i takt med at kravene til energieffektivitet i eksisterende bygg heves. Klimamarkedet ventes å vokse neste år og i 2026, grunnet opphenting i boligbyggingen og tillegg til flere store offentlige byggeprosjekter.

I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og prosesskjøling mv. i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten, men noe vi håper å få med i framtidige rapporter.

I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og prosesskjøling mv. i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten, men noe vi håper å få med i framtidige rapporter.

VKEs markedsrapport
VKE Markedsrapport 1/2024 for klimamarkedet er sendt ut til VKEs medlemsbedrifter. Rapporten gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging.)