- De årlige temaukene har blitt en god tradisjon og en fin mulighet for medarbeiderne våre til å fokusere litt ekstra på temaer som er viktige og relevante i jobben, og som berører de aller fleste av oss. Tidligere har vi tatt for oss temaer som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet, sier HMS-sjef Bengt Johnsen og leder kvalitet og prosessutvikling Beate Olsen.
 
- Aktivitetene varierer litt fra år til år. I år gjennomfører vi blant annet KS-møter ute i prosjektene og inviterer til fotokonkurranser hvor vi ber medarbeiderne ta med seg kameraet og dokumenterer godt utført arbeid eller gode sikkerhetstiltak. Eller så oppfordrer vi rett og slett de ansatte til å holde disse temaene varme, snakke sammen og være litt ekstra bevisste i hverdagen, sier Beate Olsen.

- Temaukene er for hele bedriften og alle medarbeidere. Men det er selvfølgelig også en god anledning til å løfte blikket litt hos lederne og prosjektlederne våre, som har svært travle hverdager og mange oppgaver som slåss om oppmerksomheten. I år har vi også involvert verneombudene våre mer aktivt i sikkerhetsaktivitetene. De kommer til å være ekstra aktive med vernerunder og oppsøkende virksomhet i disse dagene, sier Bengt Johnsen.

Årets aktiviteter starter med en egen kvalitetsdag, mandag 12. september, med KS-møter ute i prosjektene og ekstra søkelys på blant annet registrering av KS-avvik og betydningen av god og sporbar dokumentasjon.

- Årets sikkerhetsaktiviteter handler aller mest om å finne de gode, vel gjennomførte tiltakene som kan fungere som beste praksis-eksempler og inspirasjon for resten av organisasjonen. Verneombudene er aktivt involvert i dette arbeidet og er ekstra aktive med vernerunder og oppsøkende virksomhet disse dagene, sier Bengt Johnsen.