Signalbygget Vertikal i Nydalen er nå offisielt åpnet. Kombinasjonsbygget har to etasjer med utadrettet virksomhet som restauranter, fem etasjer med kontorer og 41 leiligheter. Drøyt 11 000 m2 er fordelt på to tårn, ett med sju plan og ett med 18. Å kalle prosjektet ambisiøst føles nesten litt puslete: Vertikal er Future Built-forbildeprosjekt med halvert klimagassutslipp, er selvforsynt med energi til oppvarming, kjøling og ventilasjon («Triple-Zero»), Breeam Excellent-sertifisering for kontordelen og Breeam Very Good for leilighetene. Ikke nok med det; i tillegg har prosjektet en ambisjon om en bedre totalopplevelse for brukere, blant annet når det gjelder innemiljø, romkvalitet og støy. 

Komplisert styring av ventilasjonen

Vertikal har skrå vegger, mye eksponert betong, fasade av tre, spesialutviklet vannbåren distribusjon i leirevegger og betongdekke, solceller på taket og supereffektive varmepumper (LowEx). Og det dristigste valget i dette ambisiøse prosjektet? 

–  Ventilasjonsløsningen, fastslår prosjektleder Geir Thoresen i Avantor. Det gjelder spesielt kontordelen, som har naturlig ventilasjon. Motordrevne luker åpnes og lukkes automatisk med intelligent styring, og lukene kan i tillegg overstyres av brukere ved behov. 

– Ventilasjonsprinsippet er ganske komplisert, sier Thoresen. Blant annet har styringen værsensorer på taket som registrerer vind og temperatur, og værprognoser som forutsier temperatur flere dager i forveien. 

Minimalt med klager hittil

– Vi har bodd her et halvt år, og vi er kjempefornøyde, sier miljøsjef Anne Danielsberg i Avantors egne lokaler i tredje etasje. Alle pulter er utstyrt med en QR-kode for å gjøre det enkelt for brukere – også leietakere – å melde fra om inneklimaet: For varmt, for kaldt, dårlig luft, eller fornøyd?  

– Sammenlignet med et vanlig kontorbygg hvor 30 % er misfornøyde, er det nesten ingen klager, forteller Danielsberg. Hun legger til at møter med leietakere bekrefter dette – det samme gjør den nyeste rapporten med tilbakemeldinger. 

– Av 64 som hadde meldt tilbake om luftkvaliteten, var det én som mente den var dårlig. Så det er ganske bra, fastslår Thoresen. 

Overrasket over «sjokklufting»

Dette er også verdt å merke seg at disse gode erfaringene er samlet gjennom en ganske kald vinter i Oslo. Ifølge Thoresen er vinteren den største utfordringen for ventilasjonskonseptet. 

– Da må vi ha reduserte luftmengder, så det kritiske spørsmålet var om det ville bli oppfattet som dårlig luft, poengterer han. Tilbakemeldingene tyder ikke på det, og selv har Thoresen blitt overrasket over hvordan denne ventilasjonen oppleves. 

– Du ser hva som skjer! Når den kalde høstlufta kom, lukene åpnet og du kjente den friske, kalde høstlufta – så var det veldig deilig! Det er en helt annen luftkvalitet enn i et vanlig kontorbygg, mener han. Hva slags energibruk løsningen faktisk leverer, er det foreløpig for tidlig å si. 

Tydelig forventningsstyring

Konseptet har krevd en del dispensasjoner fra myndighetskrav; blant annet lavere luftmengder og mer trekk enn standard løsninger. 

– Vi fikk dispensasjonene fordi brukere ser hva som skjer; da tillater de litt mer, poengterer Thoresen. Han sier det gikk veldig greit å få tillatelse fra Arbeidstilsynet, men understreker at det krever innsats.

 – Vi utarbeidet skikkelige rapporter, og det var en del jobb. Det bør bli enklere å tillate slike løsninger uten å gå veien om dispensasjon, mener han. 

Unngå bruk og kast

Administrerende direktør Øystein Thorup understreker at Vertikal Nydalen er resultatet av et godt samarbeid der alle har et blikk på samme mål.

– Utrolig mange flinke folk har jobbet sammen om å få til dette, sa Thorup under åpningen i forrige uke. Han poengterte også at prosjektet er lønnsomt.  

– Det tror jeg også er utrolig viktig. Vi klarer ikke å forandre oss uten at det er økonomisk forsvarlig. Det har vi fått til på dette bygget, sier Thorup. Samtidig understreker han at innovasjonen som er gjort i prosjektet, får først verdi hvis den tas videre.

– Det som gjør en stor forskjell, er om vi kan ta det vi lærer av dette bygget videre i vår bransje, sier Thorup.