Mange vifteprodusenter angir ytelsen til produktene sine ved hjelp av statisk trykk, noe som gjør det lettere å sammenligne ulike modeller og ut fra det velge riktig vifte for et bestemt system og applikasjon. Noen produsenter oppgir derimot kun det totale trykket ,og på den måten kan de indikere antatt bedre verdier. Uten at dette nødvendigvis stemmer.

Isak Mjelva
Isak Mjelva

Statisk - parameter for energibesparelse

Det statiske trykket måler trykket som viften kan generere i kanalsystemet, og det er avgjørende for å flytte luft gjennom systemet. 

- Samtidig relaterer det seg også direkte til spesifikt energiforbruk. Derfor er det også den riktige parameteren å bruke ved valg av en optimalt energibesparende vifte. Grunnen til dette er at aksialviften ser ut til å ha et høyere effektivitetsnivå enn sentrifugalviften, målt ved det totale trykket, sier Isak Mjelva, i ebm papst.

- Sentrifugalviften bruker imidlertid mindre strøm for å oppnå samme eller enda bedre resultat. For å vurdere hvor mye energi som faktisk forbrukes for å oppnå ønsket resultat, er det derfor alltid best å bruke den statiske virkningsgraden, 

Torben Kirkholt, Managing director ebmpapst
Torben Kirkholt, Managing director ebmpapst

Totalt trykk ofte misvisende

Det totale trykket inkluderer både det statiske og dynamiske trykket som genereres av luftbevegelsen. Dette er langt vanskeligere å måle, da det blir strømningshastigheten som måles.

- I et vifte- eller kanalsystem er det vanskelig å finne et målepunkt som for eksempel ikke er påvirket av lokale hastighetsforskjeller og turbulens, noe som fører til unøyaktigheter i målingen. Det krever ofte mye erfaring for å korrekt tolke målinger som inneholder det dynamiske trykket, utdyper Torben Lintrup Kirkholt er Managing Director i ebm papst, og fortsetter;

- Situasjonen er annerledes i et målelaboratorium som evaluerer viftedata, men til syvende og sist kommer det ned på hvor energieffektiv viften er der den faktisk brukes. Det statiske trykket bidrar til å vurdere dette forholdet lettere.

Når man sammenligner en aksialvifte – her en AxiEco Perform – med en sentrifugalvifte – her en RadiPac Pressure – er et jevnt grunnlag avgjørende. (Foto: ebm-papst)
Når man sammenligner en aksialvifte – her en AxiEco Perform – med en sentrifugalvifte – her en RadiPac Pressure – er et jevnt grunnlag avgjørende. (Foto: ebm-papst)

Sier lite om effektivitet

Om for eksempel en aksialvifte med et effektivitetsnivå på over 90 prosent sammenlignes med en 60 prosent sentrifugalvifte, kan dette avviket være basert på helt ulike grunnleggende prinsipper;

- I dette tilfellet gjelder effektiviteten til aksialviften kun effektiviteten til viftehjulet basert på det totale trykket, sammenlignet med en komplett sentrifugalvifte, inkludert motor og kontroll, basert på statisk trykk. Det gjøres også sammenligninger mellom to komplette viftesystemer, med aksial basert på totaltrykk og sentrifugal basert på statisk trykk. Det aksiale systemet er her gitt med 20 prosent høyere effektivitetsnivå. Forskjellen mellom effektivitetsnivåene til de to viftene er ikke objektiv, men snarere en markedsføringsmetode.

- Det statiske trykket er enklere å måle i reelle forhold og gir en pålitelig indikasjon på viftens ytelse. Det bør derfor være det primære målet for analyse og valg av vifter i ulike applikasjoner, avslutter Mjelva.