Med en historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet har Bara Eiendom preget bybildet i Bergen gjennom flere generasjoner. Med fokus på god arkitektur og design, kvalitet og varige materialer har selskapet bidratt til en bærekraftig byutvikling, både for nåtiden og fremtidige generasjoner. Nå har tredje generasjon overtatt roret og oppgaven med å lede selskapet inn i en ny tid. Det innebærer blant annet økt fokus på datadreven eiendomsdrift.

– Vi har en driftsavdeling med driftsansvarlige for den enkelte eiendom eller kvartal. Vi har valgt denne modellen for å ha tett oppfølging av den daglige driften. Det gir leietakerne et kjent navn og ansikt de kan forholde seg til om det skulle oppstå spørsmål, sier Christer W. Nilsen, teknisk sjef i Bara Eiendom.

Selskapet eier og forvalter omtrent 85.000 kvadratmeter med næringseiendom hovedsakelig ved Kronstadparken i Bergen sentrum.

Skal kutte energiforbruket med 20 prosent

For fire år siden kjøpte selskapet energioppfølgingssystemet Discover fra Adaptic, som også er et fakturasystem for energikostnader.

– Vi har implementert 350 fysiske energimålere i alle byggene inn i disse systemene. De blir logget med timesdata og fakturert per måned. Nå jobber vi med analyse av data per leietaker og sammenligner arealet med energiforbruket ellers i bygget. Da kan vi også sammenligne det faktiske forbruket med energiattesten, noe som ofte ikke stemmer. Dette er blitt et daglig verktøy siden vi er helt avhengig av å innhente energidata for å fakturere leietakerne. Det er lite administrasjon sammenlignet med tidligere løsning med AMS-målere. Da var energiforbruket delt opp på de enkelte byggene, og vi hadde ikke totaloversikten på porteføljen.

– Det som er kostnadskrevende er tekniske anlegg som står på døgnet rundt, men som ikke trenger det. Med dette systemet kan vi sette opp alarmgrenser, selv om det er en utfordring med variasjoner mellom sommer og vinter. Vi har jobbet mye med få alle tekniske anleggene på et felles SD-anlegg for å ha kontroll på driftstider. Da kan vi sammenligne de faktiske driftstidene med kilowattimer på de tekniske anleggene. Da blir det lettere å se at anleggene eksempelvis er skrudd av om natten. Vi oppnår mye med styring av ventilasjon og begrensninger på luftmengder.

– Vi har ambisjoner om å kutte energiforbruket med 20 prosent på hele porteføljen fra 2020-tall til 2023-tall. Vi tror dette er høyst oppnåelig, men vet ikke resultatet før i begynnelsen av neste år., sier han

Utviklet egen app

Selskapet har utviklet en egen app for kommunikasjon med leietakerne.

– Bakgrunnen for appen var at vi ønsket å kommunisere med individuelle leietakere på en bedre måte. Vi serverer omtrent 100.000 lunsjer hvert år og har utviklet en betalingsløsning i appen for tre kantiner. I appen kan man også få informasjon om lunsjmenyen, parkeringsmuligheter, sosiale aktiviteter, branninstrukser og mye annet.

– Leietakerne kan også bruke appen til å sende inn henvendelser direkte til desk-systemet, eksempelvis om lyspærer som må skiftes eller andre enkle driftsrelaterte forhold. Appen gjør det lettere for leietakerne å finne informasjon og å sende tilbakemelding til oss.

– Vi har også automatisert en del av kommunikasjonen rundt drift. Tidligere ble adgangskontrollbrikker delt ut manuelt, uten spesielt god sikkerhet. I dag søker man om adgangsbrikken med en QR-kode som sender søknaden til administrasjon hos leietaker og videre til oss for godkjenning og utlevering. Det er mye automatisering som ligger bak slike prosesser som forenkler administrasjon og drift for oss betraktelig, sier Nilsen.  

Vidar Landa, eiendomsforvalter i Bara Eiendom.
Vidar Landa, eiendomsforvalter i Bara Eiendom.

Opptatt av kompetanseheving

Han får støtte av kollega Vidar Landa, eiendomsforvalter i Bara.

– Vi har mange systemer som støtter oss i den daglige driften, men er også opptatt av kompetanseheving blant ansatte. Vi følger naturligvis alt av lovpålagte kurs, men er opptatt av at de ansatte skal ta ansvar for egen læring. Det handler om at de ansatte må finne ut hva de ønsker å bli bedre på og at det kommer fra egen interesse.

– I dag har de fleste på avdelingen teknisk bakgrunn, eksempelvis rørleggere, elektrikere og låsesmeder og eksperter på adgangskontroll. Vi har et bredt spekter av fagfolk internt i avdelingen som bidrar til kompetanseheving i seg selv, avslutter Landa.