- Vår sterke posisjon i markedet henger nok sammen med vår strategiske satsning over tid. Vi har vært opptatt av å samle noen av de aller beste og mest erfarne prosjektlederne i markedet, sier han. 

Strategien har gitt Bjerke Ventilasjon gode resultater i mange prosjekter, samtidig som det har posisjonert selskapet i markedet. Han legger ikke skjul på at tanken om å utvikle et tverrfaglig miljø som kan levere en totalteknisk pakke har vært fristende, men i krystallkula ser han flere tegn på at de heller bør styrke seg på det de allerede er gode på, fremfor å bygge opp nye fagområder internt. 

Selv om rørsiden, som er bygget opp over tid nå begynner å gi selskapet gode synergier, ønsker ikke Bjerke Ventilasjon å fortsette skaleringen med nye tjenesteområder i markedet.

Gode samarbeidsrelasjoner gir bedre prosjekter

- Selskapet har mange gode samarbeidsrelasjoner, og vi vil nok i tiden fremover i større grad søke allianser for å vinne de mest spennende og prestisjefulle oppdragene. Økern portal har vært et slikt prosjekt, hvor samarbeidet med de øvrige aktørene har fungert veldig bra, sier Bjerke. 

Han tror gode og langsiktige relasjoner er noe av årsaken til gode tall, men tar det ikke som en selvfølge.  

– Vi må jobbe knallhardt hele tiden og i hvert prosjekt. Det finnes ingen enkle veier til suksess. Etter alle disse årene ser vi allikevel noen kriterier som alltid går igjen, og en sterk prosjektledelse som følger opp prosjektet på beste måte slår det meste. En kunde med god bestillerkompetanse er også et slikt kriterium, derfor søker vi prosjekter med ambisjoner og en ambisiøs bestiller.

Trenger mer samspill

Bjerke Ventilasjon er på mange måter utviklet gjennom deltagelse i totalentrepriser, men har de siste årene bygget opp en solid portefølje av prosjekter gjennomført som samspill med løsningsforslag, Spesielt har tidligere Undervisningsbygg, nå Oslobygg vært gode forbilder på nye gjennomføringsmodeller. 

Henning Bjerke oppfordrer også flere av de private kundene til å vurdere denne kontraktsformen, da den gir incentiver til innovasjon som er nødvendig for å utfordre de tradisjonelle løsningene, samt for å skape bærekraftige bygg og prosjekter. 

- Bærekraft og ny teknologi ser vi vil bli viktigere og viktigere, og her gjelder det å henge med i timen. Dette er en erkjennelse som har blitt stadig mer innarbeidet hos oss gjennom pandemien, og nå vil vi rigge oss for denne fremtiden som Bjerke Ventilasjon skal være en del av.

Følger prosjektets modenhet for digitalisering

Det er prosjektene, og sånn sett bestillerkompetansen, som legger føringer for graden av digitale løsninger som blir valgt for det enkelte prosjekt, påpeker han. 

 - Vi følger det nivået det blir lagt opp til, men innser at bransjen dessverre ikke har kommet særlig langt. Veldig mye foregår fortsatt manuelt, og det mulighetsrommet som finnes ved å digitalisere mer blir sjelden eller aldri utnyttet til det fulle. I Bjerke Ventilasjon ønsker vi å gå foran, men det er klart at vi også har en vei å gå når det gjelder å være en pådriver for et nødvendig skifte. 

Selskapet er også i stor grad avhengig av rådgivere når det kommer til prosjektering og tegningshåndtering, og her bekrefter Bjerke at de aldri vil ta all prosjektering selv. 

– Det har vi aldri gjort, og det kommer vi aldri til å gjøre. Vi har som «policy» å sette bort prosjekteringen, og har stort sett god erfaring med denne modellen!