Opplæringsplanens hovedformål er å fungere som dokumentasjon for at lærlingen har vært gjennom og fått tilstrekkelig opplæring innen kompetansemålene i læreplanen. Boka kan også brukes som basis for bedriftens lokale opplæringsplan, som er et krav for at bedriften skal bli godkjent som lærebedrift. Slik boka er uformet fungerer den også som et oppslagsverk med oversikt over relevant regelverk, standarder, Ventøk-blader og SINTEF Byggforskserien.

- Opplæringsplanen er utviklet av VKE med god hjelp av Trygve Trygstad og Henning Friis. Flere representanter fra bransjen har også hjulpet til med gjennomlesning av planen. Denne opplæringsplanen blir en viktig følgesvenn for alle som skal ut i lære i ventilasjonsteknikkfaget og ikke minst for de som skal ha YFF, yrkesfaglig fordypning i kompetansemålene i Vg3. Espen Rønning har vært prosjektleder, sier Thor Lexow, og legger ikke skjul på at han er ganske stolt av resultatet.
- Jeg tror både lærlinger, faglærere, faglig ansvarlige i bedriftene og instruktører vil ha stor glede av opplæringsboka for ventilasjonsteknikerlærlinger.

Flere format
Opplæringsplanen kan kjøpes ved å ta kontakt med administrasjonen i VKE. Prisen på opplæringsplanen er 300,- eks.mva. + porto. Medlemmer av VKE får 50 % rabatt på planen. Les mer hvordan planen kan bestilles