Basert på innspill fra markedsaktørene, har Virke påtatt seg å etablere og vedlikeholde en prisindeks for elektro- og energimarkedet. I tillegg til hovedindeksen, oppgis det også tall for utviklingen innen installasjon og energi, både med og uten kabler.

Behov i markedet

Prisindeksen er ment å kunne benyttes i alle kontrakter som inngås mellom partene i verdikjeden og vil synliggjøre den reelle prisutviklingen på elektromateriell. Dette blir spesielt viktig i lange kontrakter hvor markedet har savnet en prisjusteringsmekanisme som gjenspeiler den faktiske underliggende prisutviklingen.

– Vi opplever at det har vært et skrikende behov i markedet for en slik indeks. I mangel på alternativer, har man benyttet seg av ulike varianter som konsumprisindeksen og prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands. Dette er gode indekser som tjener sine definerte formål, men de fanger dessverre ikke opp den reelle prisutviklingen for dette markedet, sier bransjedirektør for teknisk handel i Virke, Kjetil Vee Moen i en pressemelding.

Solid metodikk

Moen har ledet arbeidet med etableringen av prisindeksen i tett samarbeid med Virkes analysemiljø. Virke har et solid fagmiljø som jobber med analyse, og har lang erfaring med å håndtere denne type oppgaver. Metodikken som benyttes er den samme som Statistisk sentralbyrå benytter ved utarbeidelse av sine indekser, blant annet konsumprisindeksen.

– Prisindeksen er nå lansert og vil oppdateres hvert halvår. Alle som er interessert i å enten følge prisutviklingen i dette markedet eller som skal benytte dem i sine kontrakter kan laste ned tallene via Virkes nettsider, avslutter Moen. 

Lenke til å laste ned rapporten for 2021:

https://www.virke.no/analyse/statistikk-rapporter/prisindeks-for-elektromateriell/