- Da Stavanger kommune utlyste denne jobben bestemte jeg meg umiddelbart for at dette er jobben for oss, rett og slett en unik mulighet, sier Steinar Gilja Håland, prosjektleder i FLOW Klima Sør-Vest.

Katedralen har stått symbolsk i Stavanger sentrum siden 1100-tallet, som gjør den til Norges eldste stående domkirke, og samtidig den domkirken som har beholdt mest av sitt middelalderske uttrykk. Nå er arbeidet i gang med å utbedre kirkens tilstand, men samtidig beholde det originale preget. 

FLOW Klima Sør-Vest vant jobben sensommeren 2021, men går først nå i gang med første del av ventilasjonsarbeidet.

Ventilasjonsjobben er relativt liten, men skal gå over lengre tid for å tilpasses restaureringens fremdriftsplan og koordinering med andre fag. Denne type arbeid tar gjerne litt tid da alt må planlegges nøye for å bevare kirkens originale stand etter beste evne.

Steinar Gilja Håland forteller at han har deltatt i flere restaurasjoner av bygg som er fredet, men aldri noe som dette. Vår erfaring og kompetanse gjorde at FLOW Klima Sør-Vest skåret høyt på kvalitet, som var en viktig vekting for Stavanger Kommune i valg av ventilasjonsentreprenør.

- Det er en ære å få delta i oppussingen av slik en nasjonalskatt, og en unik mulighet til å sette ett lite avtrykk på Norges eldste domkirke, avslutter Steinar Gilja Håland.