, uttrykker stor tilfredshet med samarbeidet:

– For oss er det essensielt å jobbe med profesjonelle aktører innenfor alle segmenter vi opererer. Med ekspertisen til Christian Nøttveit (Biogenic) og Harry Leo Nøttveit (CH4), er vi trygge på at vi har valgt samarbeidspartnere som deler vår visjon for kvalitet og innovasjon, sier Jan-Erik Kleven, daglig leder for Camfil Norge i en pressemelding.

Biogenic, kjent for sin ekspertise innen biogassanlegg, verdsetter også muligheten dette samarbeidet bringer:

– Å velge Camfil som vår foretrukne partner var en enkel beslutning gitt deres omfattende erfaring og evne til å skreddersy løsninger som møter de spesifikke behovene til hvert enkelt anlegg.  Vårt mål er alltid å tilby kull og kullfilter som ikke bare oppfyller, men overgår våre kunders forventninger, sier Christian Nøttveit, daglig leder i Biogenic Norge.

- Et unikt aspekt ved dette partnerskapet er Camfils fullskala testsenter i Sverige, hvor selskapet kan simulere, dokumentere og optimalisere kullets virkningsgrader, levetid og livsløpskostnader for de skreddersydde løsningene. Dette sikrer at kundene mottar produkter som er grundig testet og bevist effektive, undertreker Kleven. 

I tillegg til teknisk ekspertise, legger begge selskaper stor vekt på bærekraft og miljøpåvirkning. Camfils langvarige fokus på livssyklusanalyser (LCA) og dokumentasjon av miljøpåvirkninger fra sine produkter, som strekker seg tilbake til oppstarten i 1963, er i tråd med Biogenics ønske om å fremme bærekraftige, miljøvennlige og effektive løsninger.

Ved å kombinere kompetanse, erfaring og et felles engasjement for kvalitet og bærekraft, setter de to selskapene en ny standard for rengjøring av biogass til biogass-bransjen, opplyser de avslutningsvis i meldingen.