Gruppen består av en god blanding av utførende innenfor rørlegger, ventilasjon og blikkenslagere, og temaet til hovedprosjektet vekket interessen da de så i hvor stort omfang byggefeil berørte bransjen og hvor store kostnader det medfører. 

- Byggefeil er noe vi alle i bransjen har en tilknytning til og noe de aller fleste av oss har opplevd i en eller annen grad. Det er dokumentert at antall feil i byggebransjen er et økende problem, derfor tok vi utgangspunkt i hvorfor bransjen ikke klarer å redusere dette. Vi håper samtidig økt kunnskap om emnet kan hjelpe oss senere i vår egen arbeidshverdag, sier de. 

Store beløp

Tall fra SSB, anslår at det blir avdekket byggefeil for 17 milliarder i året (2016), så dette gir store konsekvenser, både økonomisk, og for bransjens anseelse, påpeker de.

- Siden dette er en tidsbegrenset skoleoppgave, har vi avgrenset oppgaven til å gjelde utførelsesfeil i VVS-bransjen, og utelatt det som gjelder prosjektering og materialfeil. Bakgrunnen for at vår spørreundersøkelse retter seg mot montører i VVS-bransjen, er fordi vi ønsker deres synspunkter, da disse fagpersonene er tett på utfordringene i bransjen og ser byggeplasser fra innsiden hver eneste dag.

Saken fortsetter under bildet:

Byggefeil gutta.jpg
De studerer alle til fagskoleingeniør innen KEM ved Fagskolen i Vestland på deltid, og har gått sammen om hovedprosjektet «Byggefeil i VVS-bransjen»: Fra venstre, Terje Helseth, Terje Dingsør, Joakim Nygard Næss. Marius Kvasnes, og  Kristoffer Knutsen.

- Å få en reduksjon i byggefeil vil ikke bare vil spare samfunnet og bedriftene for store summer, men også øke tilliten til bransjen og håndverkere generelt. 

God oppslutning

Oppslutningen har vært veldig god, og i skrivende stund har de fått ca. 330 svar fra montører med ulik bransjeerfaring. Målet er å ende opp med rundt 500 svar innen de avslutter, oppsummerer og konkluderer. 

- Vi føler at tilbakemeldingene har vært ærlige, og de aller fleste forteller at de har opplevd å gjøre feil. Det som så langt er mest overraskende, er at omlag halvparten oppgir at de har forsøkt å dekke over egne feil i frykt for konsekvenser. 

Selv om det er noen vage formuleringer når det kommer til årsakssammenhenger, er det mange som oppgir at dårlig koordinering på byggeplassen og konflikter mellom ulike fag er en utfordring. 

- Det er faktisk hele 90 prosent (figur 4) som oppgir at andre fag har vært til hinder for en selv, på lik linje som at 60% (figur 5) oppgir at de har montert noe de vet blir til hinder for andre. Det er også interessant å se at halvparten av besvarelsene oppgir manglende forståelse av oppgaven som årsak til at det oppstår feil (figur 3).  Mange trenger med andre ord mer informasjon i forkant av oppdraget. 

Neste steg på oppgaven, som skal innleveres i mai, er å se på hva feilene har ført til i praksis. Det skal skje ved å intervjue noen som har begått feilene, forteller de. Figur 2: Her er det mange som ikke forteller leder/ledelsen om feil de montere, slik at man går glipp av erfaringsoverføring, som igjen kan bidra til endrede rutiner og at andre kollegaer da ikke gjør samme feilen.

Figur 3.


Figur 4.


Figur 5.

Her finner man linken til selve spørreundersøkelsen