- Et eldre ventilasjonsaggregat kan være i god stand, men det kan likevel være overraskende lønnsomt å bytte det, og det finnes betydelig mer effektive aggregater i dag.

IV Produkt har spesialisert seg på å utvikle energieffektive ventilasjonsaggregat. I takt med økende energipriser, strengere miljøkrav og nye løsninger opplever nå selskapet stor interesse for deres energibesparende ventilasjonsaggregat. Selskapet omsetter for nesten to milliard svenske kroner.
Lerdalen forteller at økte strømpriser har ført til mye større pågang en tidligere, men at anskaffelse av nytt aggregat krever god planlegging.

Krever god planlegging

– Jeg anbefaler alle byggherrer og eiendomsbesittere å få en god VVS-entreprenør til å gå gjennom gammelt aggregat og kanalnett for å se hvor mye strøm det bruker i dag. Be om pris og beregninger på nytt aggregat med totalpris inkludert kanalarbeid og annet. Sørg også for at det utarbeides en LCC-kalkyle slik at du ser inntjeningstiden på nytt anlegg og verdiøkning på bygget ved lavere driftskostnader, påpeker Lerdalen.

Selskapet jobber tett sammen med kundene for å finne den beste løsningen for byggets behov.

– Vi begynner med å se på hva som er tilgjengelig av plass i teknisk rom. På det måten kan vi optimalisere størrelsen på aggregat og gjenvinner med tanke på virkningsgrad, gjenvinning og forbruk, samt viftedrift, sier han.

Eksempel på innsparing

Lerdalen trekker frem et eksempel på hvordan man kan regne ut energibesparelse og inntjeningstid for utskifting av et aggregat fra 90-tallet.

- For å kunne regne på dette må vi først vite luftmengden. Hvis vi tar utgangspunkt i en luftmengde på 20.000 kubikk meter per time, og at aggregatet bruker reimdrevne vifter, har en SFP-verdi på rundt 3,5 og en varmegjenvinning med omtrent 40 prosent gjenvinning. På 90-tallet brukte man ofte kryssvarmevekslere, batteri-gjenvinner eller heat-bank som varmegjenvinnere. Da aggregatet var nytt var temperaturvirkningsgraden rundt 50 prosent, men etter mer enn 20 års drift er den redusert til omtrent 40 prosent. 

- I dette eksemplet har aggregatet en driftstid på 3.500 timer per år. Da gjør vi en investeringskalkyle som viser energibesparelsen og inntjeningstiden for prosjektet. Med en luftmengde på 20.000 kubikkmeter per time er det rimelig at vi har 200 Pascal på til- og fra-luft og 50 på ut- og av-luft.
Når disse verdiene er satt kan man gå videre til oppbyggingen av aggregatet, og her er det smart å velge en roterende gjenvinner, som er den mest effektive gjenvinneren.

Lage kalkyler

Skal man lykkes med nøyaktige beregninger er det viktig å sette opp gode investeringskalkyler. Her må  gjennomsnittstemperaturen for året, samt aggregatets driftstid mates inn. IV Produkt bruker 1,50 NOK/KWh som energipris for både elektrisitet og varme. 

Lerdalen trekker frem enda et eksempel. Et aggregat som koster rundt 850.000 kroner og installasjonskostnaden anslås til 350.000 kroner, totalt 1,2 millioner. 

- Det nye aggregatet vil redusere vedlikeholdskostnadene for service og reparasjoner, og med en brukstid på 20 år gir bare dette en besparelse på 200.000 kroner. For aggregatet fra 90-tallet pleier SFP-verdien å være rundt 3,5. Med nytt aggregat synker SFP-verdien fra 3,5 til 1,44. Temperaturvirkningsgraden øker fra 40 til 87,8 prosent. Rotoren ligger på 82,6 prosent.

I tillegg reduseres viftenergien fra omtrent 68.000 til 28.000 kWh. 
- Tidligere var det behov for 138.000 kWh med tilleggsvarme. Men nå rekker det med omtrent 6000 kWh til varmehumpen. Totalt senker vi energiforbruket fra 206.000 til 34.000 kWh. Det innebærer en besparelse på 172.000 kWh per år. I dette prosjektet tilsvarer det 78 kWh per kvm per år. 

– De største teknologiske nyvinningene innen aggregat-teknologi er integrert trinnløs reversibel avtrekksvarmepumpe. Aggregatene er spesielt energibesparende i kombinasjon med roterende varmeveksler, tar liten plass og er svært kostnadsbesparende i installasjon, sier Lerdalen,.

Kortere inntjeningstid

Et nytt aggregat gir ikke bare store miljømessige besparelser, men også økonomiske. Tar man utgangspunkt i energiprisene og forventede økninger, og en investering på 1,2 millioner, anslår man spart vedlikeholdskostnader på 200.000 over 20 år. Det gir en total besparelse på mer enn 6 millioner kroner på 20 år. Dette gir en inntjeningstid på 3,7 år og en avkastning på investeringen på mer enn 25 prosent.

Lerdalen har sett prosjekter hvor den høye varmegjenvinningen på det nye aggregatet har gjort at man kan senke tilleggsvarmen fra fjernvarme med omtrent 80 prosent og at strømforbruket til viftene halveres. Dette gir kortere inntjeningstid på investeringen.

– Jeg anbefaler å sjekke pris på integrerte kjøl- og varmepumpeløsninger i nytt aggregatet opp mot pris på tradisjonelle løsninger med installasjon på tak med takgjennomføringer, branntetting, pumper, rørleggerkostnader og ikke minst plassforbruk. Om man sammenligner er det lett å se hva som lønner seg.

– Med god planlegging og riktig løsning er det store besparelser på å investere i nytt aggregat, avslutter Lerdalen.