Henning Friis_ny
Foto: Henning Friis

– Vi har lenge etterlyst et relevant fagbrev innen ventilasjonsteknikk. Faget har vært i kraftig utvikling de siste årene og det har kommet mye ny teknikk i faget på grunn av strengere krav til energibruk og annet. Vi fikk et hull i fagkompetansen på utførelsesleddet som gjør at det ble behov for et nytt fagbrev. Faget er sterkt beslektet med kuldeteknikkfaget som i sin tid ble et elektrofag, da ble det naturlig å gjøre det samme med ventilasjonsteknikkfaget. Det er også økende behov for elektrokompetanse så vi forsto tidlig at det må være basert på elektrofaget, sier Friis. Han er styremedlem i VKE og har jobbet med ventilasjonsteknikk i over 30 år.

VKE anslår at det udekkede behovet for ventilasjonsteknikere er stort, antakelig flere tusen, og ser for seg en fremtidig utdanningstakt på mer enn 200 ventilasjonsteknikere per år.

Luftkvalitet_1.jpg
Elever fra årets kull

Mye arbeid bak det nye faget

Friis forteller at det tidligere var blikkenslagere som utførte montasjen av ventilasjonsanlegg, men at det i dag krever en helt annen kompetanse.

– I dag brukes det prefabrikkert deler som skrus sammen på byggeplassen. Vi så at det var et gap mellom det å sette systemene i drift, teste og vedlikehold og grensesnittet mot automasjon og øvrige fag. Dette er ikke et håndverksfag lenger, men et teknisk fag.

– I utformingen av pensum satte vi ned en bransjegruppe i VKE som gikk bredt. Vi tenkte gjennom hva vi ønsket av sluttkompetanse og gjennomførte søknader mot Utdanningsdirektoratet, De satte så ned en gruppe for å utvikle læreplaner. Arbeidet var sammenfallende med fagfornyelsen og opprettelse av nye læreplaner i andre fag. Gruppen med bransjefolk, faglig råd for elektro og elektrofaglærere har jobbet sammen i flere år for å få til dette. Det har vært en lang utvikling i forhold til hva den endelige sluttkompetansen ble.

– Vi ønsker å dekke kompetansebehovet i stadig mer komplisert ventilasjonsanlegg. Utdanningen er delt, som andre yrkesfag, med en del på videregående skole og en del praksis. Det er allerede startet to kurs med til sammen 49 praksiskandidater. Alle har meldt seg opp til eksamen nå i sommer. Vi vektlegger at elevene skal lære å jobbe sikkert med maskin- og elsikkerhet. Det er mange flinke der ute som i dag jobber innen et fagfelt de ikke har følt har vært ivaretatt inntil nå, sier han.

Enhetlig kompetanse

Friis forteller at utdannelsen vektlegger å kunne håndtere dokumentasjon for å jobbe faglig riktig og enhetlig.


– Vi mener denne utdannelsen legger en god standard for ventilasjonsteknikk. Det er når man jobber tverrfaglig med funksjonstesting at det er viktig med høy kompetanse ute på byggeplassen. Vi underviser i prøvedrift for å få anlegget til å spille som forventet og ser på vedlikehold og systematisk feilsøking. Det handler om å hurtig kunne avdekke hva som er feil ute på et anlegg. Elevene lærer også hvordan de kan gjøre økonomiske vurdering av reparasjon og utskifting av deler i anlegget.

Luftkvalitet_2.jpg
Ventilasjonsriggen for praksiskandidater med en fagprøve i automatisering

– Fagbrev er viktig for å opprettholde seriøsiteten og omdømmet til byggebransjen generelt. Myndighetene stiller krav til fagbrev i anbud og prekvalifisering med krav til fagbrev og der har vi hatt en mangel som vi nå får dekket mye bedre. Vi mener dette vil få opp seriøsiteten i hele bransjen, sier han.

Setter sammen prøvenemnder
Friis forteller om en omfattende prosess i alle ledd ved opprettelsen av faget.

– Nå er vi i en periode hvor vi skaffer ressurspersoner til prøvenemndene. Arbeidet er krevende, og vi må gå til de større bedriftene for forslag til kandidater. Dette må bygges opp over tid og etter hvert kan de med fagbrevet og som blir faglig leder gjøre denne jobben. Nå bruker vi ingeniører til å fylle rollen i startfasen.

– Jeg har snakket med faglærere og erfaringen er at det er krevende å få alt på plass. Det vil ta noen år å bygge opp prøvenemnder, men vi er godt i gang, sier han.

Økende behov i fremtiden
Han peker på at ventilasjonsteknikkfaget tar en stadig større andel av moderne bygg.
– Den tekniske installasjonen utgjør mellom 40 og 50 prosent av byggekostnadene for et nybygg, og andelen ventilasjonsteknikk blir stadig større. Det stilles strengere krav til energieffektivisering, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av godt inneklima. Dette er et stort og krevende område hvor det stadig blir mer teknikk. Det gelder blant annet behovsstyring ned til det enkelt rom slik at energiforbruket blir så lavt som mulig. Behovet for ventilasjonsteknikk vil bare bli viktigere i årene som kommer, avslutter Friis.


Kilde: Luftkvalitet AS