Henning Friis, styremedlem i VKE og daglig leder i Luftkvalitet.
Henning Friis, styremedlem i VKE og daglig leder i Luftkvalitet.

– Siden faget er helt nytt er i det i dag bare 20 personer som har fullført fagbrev innen ventilasjonsteknikk på landsbasis. Når eksamen er ferdig nå til våren kommer det omtrent 100 nye praksiskandidater med fullført teorieksamen og fagprøve. Mange av disse har ventilasjonskompetanse fra før, men elektro- og automasjonsdelen er helt nytt for mange. Selv om de har hatt relevant jobb i fem år er det mye som må tilegnes gjennom kursing. Utover disse kandidatene er det 63 som har fått lærekontrakt, både som voksen-kontrakt og gjennom løpet på videregående. Til sammenligning har 180 elever tatt på kuldefaget på VG3. Dette er en progresjon vi er godt fornøyde med, sier Henning Friis, styremedlem i VKE og daglig leder i Luftkvalitet.
Luftkvalitet AS en tradisjonell ventilasjonsentreprenør med oppdrag innen de vanlige områdene. Selskapet har både ingeniører med mastergrad innen VVS, maskiningeniør innen VVS, faglærte med bakgrunn fra KEM-fagene og tre lærlinger. Friis er utdannet VVS-ingeniør fra den gamle ingeniørhøyskolen.
 

God tilgang på læreplasser

Han forteller at utdanning, læreplasser og prøvenemder vokser parallelt i det nye faget.

– Allerede på første kull har omtrent 90 prosent av elevene funnet relevante læreplasser. Hos oss har vi allerede fire ventilasjonsteknikere med fagbrev og tre i lære med lærekontrakt. I løpet av et år er det etablert 55 lærebedrifter for ventilasjonsteknikerfaget på landsbasis, med 7 i Oslo.

– Vi ser også at flere anbudsgivere stiller krav om ventilasjonsteknikere med fagbrev, noe som gir oss og andre i bransjen incentiver til å ta inn flere lærlinger. Alle må være opptatt av å få inn lærlinger fra det nye faget, og det gleder oss å se at faget vokser og utvikler seg. Det er lenge siden jeg har sett en slik utvikling av et nytt fag.

– Siden jeg har jobbet med dette får jeg ofte forespørsler fra bedrifter om hvordan de kan bli en opplæringsbedrift. Det er pågang både fordi man er interessert, men også i økende grad krav fra store aktører og markedet, sier han.
 

Vekst i antall prøvenemder

Friis peker også på en vellykket prosess med opprettelse av prøvenemder for det nye faget.

– Her i Oslo har vi nå fem medlemmer i prøvenemda og er godt skodd til å ta unna mange prøver fremover. I tillegg er det fire medlemmer i prøvenemda i Innlandet, to medlemmer på Vestland og en under opprettelse i Trøndelag. I løpet av året skal vi ha godt dekning med prøvenemder over hele landet. Det har vært en formidabel økning over det siste året.

Han forteller at prosessen med å opprette det nye faget har i stor grad vært styrt av medlemmer i VKE og Kulvent, opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk opprettet i 2022.

– Det er godt å se at Kulvent vokser og etablerer seg over hele landet og er med i prosessen å danne prøvenemder. Rekrutteringen til det nye faget er mye opp til den enkelte skole og pågang fra bedrifter som ønsker at det etableres linjer for ventilasjonsteknikk. De fleste yrkesskoler har allerede kuldefaget så da er det ikke så mye som skal til for å utvide med ventilasjonsteknikkfaget. 

– Vi skal helst rekruttere fra videregående skole, så bedriftene må være til stede for å presentere faget der. Det finnes spesielle dager som er til for å rekruttere elever til de ulike fagene og Kulvent gjør et godt arbeid med å presentere fagene, men det er opp til bedriftene å vise behovet i bransjen. Dette er et godt betalt yrke i et veldig bra arbeidsmarked, noe som gjør meg til optimist på vegne av det nye faget, avslutter Friis.
 

Jens Petter Burud, direktør Bærekraft i Caverion Norge AS.
Jens Petter Burud, direktør Bærekraft i Caverion Norge AS.

Krever innsats fra bransjen

Jens Petter Burud, nestleder i styret i VKE og Direktør Bærekraft i Caverion Norge AS, forteller om mye av de samme erfaringene. Caverion har akkurat slått seg sammen med Assemblin og blir til sammen 3500 ansatte i Norge. Assemblin Caverion Norge leverer alle tekniske fag i bygg, samt drift- service- og vedlikeholdstjenester for tekniske fag.

– Fagbrev som ventilasjonstekniker er såpass nytt ennå at det er svært lite personell med denne utdanningen tilgjengelig i markedet, og vi har stort sett måttet lære opp personell selv for å skaffe oss kompetansen.
Han ser på det nye faget som et viktig tilskudd til en næring preget av nye krav til energieffektivitet. 

– I Caverion har vi allerede flere teknikere som skal opp til fagprøve i ventilasjonsteknikerfaget som praksiskandidater. Det nye faget vil øke kjennskapen og bevisstheten i bransjen om anvendeligheten av utdanningen. Dette er svært viktig fag for innemiljø, energieffektivitet og bærekraftige ventilasjons- og klimainstallasjoner.

Han mener bedriftene og bransjen selv må ta ansvar for å rekruttere til det nye faget.

– For det første trenger vi medlemmer til prøvenemder som tar ansvar for å planlegge og gjennomføre fagprøver. Her må bedriftene være med å ta et ansvar og stille med personell. Bedrifter lokalt bør også signalisere behov for utdanning i sitt område til de videregående skolene. I tillegg må bedriftene stille opp på jobbmesser for å fortelle om utdanningen, hva man jobber med og behovet i arbeidsmarkedet. De bør også melde seg inn og støtte opp om Kulvent.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med nyutdannede ventilasjonsteknikere, avslutter Burud.