Interfil ble etablert i 1989 og har i dag 75 ansatte, og et 15.000 m2 administrasjon og produksjonslokale i Skjåk. Her har de eget testlaboratorium med utstyr for testing av utskillingsgrad på partikler, støvlagringskapasitet og trykkfall på ventilasjons¬filter. Testlaboratoriet er det mest moderne anlegget i Norge for testing av ventilasjonsfilter, og det eneste som kan teste filter i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard (ISO16890:2016). For å dokumentere produktkvaliteten, har selskapet Eurovent-sertifisering på  sine produktserier. I tillegg har det Interfil valgt å sertifisere hovedproduktet  SuperFlow standardstørrelser hos RISE, som står bak P-merket – ventilasjonsbransjens strengeste sertifiseringsordning.

Råvarene som brukes i produksjonen er så miljøvennlige som det går an å få de, i tillegg til at de er fraktet over så korte avstander som mulig. SuperFlow Eco, har CO2-nøytral ramme i furu. Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde. All energi som blir brukt under produksjonen, kommer fra lokalprodusert, norsk og fornybar vannkraft.

Tar vi også med at selskapet er Miljøfyrtårn, forstår vi at dette er et selskap hvor bærekraft er vektet høyt. 

- Ja, å kunne sette et minst mulig klimaavtrykk har vi svært stort fokus på i alt vi gjør, og er stolte av å kunne kalle oss Norges mest sertifiserte filterprodusent. Men det hjelper lite at våre produkter har lavt energibruk og bidrar til å skape gode innemiljø, dersom produksjonsprosessen forurenser miljøet rundt oss. Det forplikter oss til å tenke bærekraft i hele prosessen, fra A til Å.  For å forankre kvalitet og kontinuitet i dette arbeidet har vi ansatt en egen bærekraftsansvarlig som skal koordinere og følge opp dette arbeidet.

Interfil er også den eneste filtreprodusenten som har EPD-publisert produktene sine gjennom EPD Norge. 

-Å kunne dokumentere eget miljøfotavtrykk så vi ville komme som et fremtidig krav, og opplevde det som viktig å være i forkant av denne utviklingen.  Toget hadde allerede begynt å gå, og her er det bare å hive seg på og være en del av utviklingen snarere enn å bli løpende etter hele veien.

- Derfor satte vi tidlig i gang den prosessen, og gjennom samarbeid via VKE fikk vi laget en EPD-generator hvor vi kan legge inn og publisere EPD-er på alle posefiltrene våre. 

Lavere energikostnader

Et stadig økende fokus på klimapåvirkninger samtidig som strømprisene har skutt til værs, har gjort Interfils produkter mer aktuelle og etterspurte enn noen gang.

- Ja, ved at våre norskproduserte filtre gir lavt trykkfall og lavere energikostnader, får det positiv innvirkning direkte på bunnlinja og ikke minst klimaregnskapet. Og med regjerningens klare målsettinger og stadig sterkere føringer om reduserte utslipp til byggnæringen, vil våre kunder få markedsfordeler ved å bruke våre kortreiste og energieffektive produkter.

Allerede kort tid etter at Interfil offentliggjorde sin satsing på EPD-er, ble de kontaktet av representanter fra Statsbygg, som var veldig klare på at dette ville bli et krav i alle framtidige anbudsprosesser og ville vite mer om Interfils miljøsatsing.  

- Det tar naturlig nok en viss tid til målet materialiserer seg i anbudsdokumentene, blant annet fordi den formelle ordlyden og prisoppsettet skal utarbeides, og forankres for å sikre at intensjonene blir oppnådd.  Men det er ikke tvil om at dette er den eneste farbare veien å gå. 

Kan bli dyrt å kjøpe billig

Hyrve legger samtidig ikke skjul på at det fortsatt er pris som avgjør manges valg av filter, og minner derfor om viktigheten i å se det i et større bilde.

- Det kan sikkert være fristende å kjøpe et filter som har kanskje åtte poser, men fortsatt en hel modul, framfor å kjøpe et med ti poser – nettopp fordi det med ti poser er noe dyrere enn det med åtte poser.

Det er dumt, mener han.

- Ja, fordi filterarealet med åtte poser er mindre, som gir høyere trykkfall og vil få en langt høyere pris om du ser på det i livssyklussammenheng.

Også om du begrenser tidsintervallet til ett år, er tallene tydelige: Om du sparer 500 kroner på å kjøpe det billigste produktet, vil du trolig tape 1000 kroner på energikostnader fordi vifta må jobbe mye tyngre.  

Millionbesparelse med høyere energiklasse

Hyrve viser til et konkret eksempel på en potensiell millionbesparelse for en eiendomsbesitter, i en tid hvor strømprisene var på det høyeste.  

- Vedkommende hadde en bygningsflate på underkant av 300 000 m2 hvor det ble benyttet filter med energiklasse C.  Eiendoms besitteren tok kontakt og lurte på hva det betydde for han at det ble benyttet energiklasse C fremfor energiklasse A på ventilasjonsfiltrene.  Det ble lagt til grunn kr. 3,50 pr KWt, inklusiv nettleie i eksempelet for å vise de økonomiske driftsforskjellene mellom våre filter med energiklasse A og energiklasse C. Ut fra et konservativt regnestykke, med utgangspunkt i 10 driftstimer i døgnet og 5 driftsdager i uken i 52 uker, ville han oppnådd en besparelse på drøye 1,4 millioner kroner i rene energiutgifter. (Dette regnestykket tar ikke høyde for noen form for behovsstyring av luftmengder).

Saken fortsetter under bildet:

Illustrasjonen viser at det er god økonomi å investere i filter med lavt trykkfall. Interfil sine klimavennlige ventilasjonsfilter blir produsert i rein fjelluft i Skjåk. En rasjonell og smidig produksjon, tilvirket midt i Norge med omtrent samme avstand til Oslo som til Trondheim og Bergen, bidrar til relativt korte transportdistanser. 

- Tenk deg da kommuner, fylkeskommuner og statsbygg som har mange ganger så stor eiendomsmasse å drifte og forvalte, med kanskje tusen filter. Da kan vi virkelig snakke om et interessant regnestykke! 

- Mange dyktige ansatte

Når Interfils daglige leder Arild Garcia De Presno skal beskrive årsakene til den gode utviklingen og veksten, trekker han raskt fram de ansatte.

- Vi har veldig god bemanning i alle ledd, som gjør det mulig å bygge videre på det solide fundamentet som er blitt bygd tidligere.  Og veksten har vært jevn og god hele veien, slik at vi har unngått utfordringer i produksjon og resten av logistikken.

Likevel har det ikke alltid vært enkelt å finne den riktige kompetansen, forteller han.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Daglig leder Arild Garcia De Presno, til høyre, her sammen med sin far og gründer av Intefil, Harald Garcia De Presno, forteller at de har hatt en god og sunn vekst de siste årene. - Vi har klart å skape en solid bedrift med dyktige ansatte som bidrar til at vi hele tiden klarer å utvikle oss, både på produktsiden, men ikke minst har vi en effektiv fabrikk som vi er veldig stolte av, og som gir oss en veldig fleksibel produksjon, med korte leveringstider.

- Vi har hatt litt vekstutfordringer i perioder, men har klart å skape en god ettervekst de siste årene. Vi har fylt på i veldig mange ledd, som kanskje ikke gir kroner i kassa det første året, men som gjør at vi styrker oss og er forberedt inn i de neste periodene og den neste veksten.

Det å være på et så lite sted som Skjåk med så få innbyggere, kan være utfordring med tanke på rekrutering.  Det er mange manuelle og til dels statiske arbeidsoppgaver i en slik produksjon.  Slike statiske arbeids operasjoner forsøker Interfil å imøtekomme ved å automatisere og robotisere. 

Vil ha fagkompetansen i eget hus

Selskapet har hatt store utviklingsprosjekter med samarbeidsparter som blant annet Sintef, med vekslende suksess. Derfor har vi stor fokus på å ha fagkompetansen i eget hus, noe som genererer høy grad av fleksibilitet sin gir mulighet for raske avgjørelser i utviklingsprosjekter.

-  Dette gjør at vi klarer vi å reparere selv, ofte på timen, når noe stopper. Mens hvis vi skal sitte og vente på folk fra Trondheim eller noen fra Raufoss til å komme opp og fikse ting, så kan det gå en dag eller to – som igjen fort kan bety tap i produksjon. Derfor ønsker vi å ta hånd om mest mulig selv.

Den kompetansen som preger bedriften, har egentlig vært høy fra dag én, påpeker han.

Saken fortsetter under bildet:

Bilder: Produksjonssjef Terje Bosmen hadde besøk av flere ventilasjonsentreprenører når Ventilasjonsforum var hos Interfil. Her forteller han om de utbedringene og tilpassningene man har gjort på fabrikken i Skjåk for å effektivisere produksjonen ytterligere. 

- Da vi tok hjem produksjonen av pleatfilter, fremfor å importere fra Kina, var det tusenkunstneren Alfred Sperstad som visste hvordan ett pleatfilter skulle lages. Så da den første maskinen kom på huset, gikk det ikke mer enn en måned eller to før vi hadde topp kvalitet på våre pleat produkter. Nettopp fordi kompetansen var i huset allerede.

- Og det er slik vi har prøvd å bygge oss opp hele tiden; Å skaffe den rette kompetansen, og vite at vi hele tiden har de rette folkene på de rette stedene. På samme måte skal vi bygge og utvikle oss videre inn i fremtiden. Det vil si å styrke oss og å øke jevnt og trutt, og samtidig passe på det at vi har de rette folkene, på riktig plass. For det er disse menneskene og kompetansen som er grunnmuren i det vi driver med. 

Drives av konkurransen

At de fortsatt har sterk konkurranse fra de store, globale aktørene, er noe de lever godt med.

- Ja, det er konkurransen som holder oss oppe på alerten hele tiden. Når en konkurrent kommer med et godt produkt, så skal vi  komme med et produkt som helst er litt bedre. Det er slik det har vært helt siden min far startet her, da han konkurrerte med svenskene.

Arild trekker også fram den rigide testingen og den høye kvaliteten de alltid etterstreber som en viktig del av suksesshistorien.

- Ja, det er veldig lite feil og veldig lite klager på produktene. Det forteller at systemene fungerer godt, helt fra bestillingen kommer inn til produktene går ut samme dag eller inntil tre dager senere. Jeg vil si at det er de korte leveringsfristene og kvalitetsstempelet til Interfil, som er hovedårsakene til vi er der vi er i dag. Alle bestillinger på standardvarer som kommer inn før kl. 10:00 går ut på bil samme dag, spesialstørrelsene senest tre virkedager etter bestilling.

Interfil er veldig opptatt av å god kundeservice for å beholde sine eksisterende kunder men også for å tiltrekke seg nye kunder. Interfil har gjennom hele sin utvikling vært opptatt av å ivareta en høy grad av fleksibilitet, dette gjør at vi har mulighet for å strekke oss langt for å tilfredsstille kundens ønsker.

- Ja, det er enklere å ta vare kundene enn å jakte nye, og vi må gjøre mye riktig der, for en stor del av omsetningsøkningen ligger hos våre eksisterende kunder. Det vil si at fornøyde kunder handler mer. 

Investert i skreddersydd symaskin

For å klare de fristene og opprettholde den servicen og kvaliteten Interfil har lagt opp til, har selskapet investert i en ny symaskin de har brukt to år på å utvikle og skreddersy formålet.

- Den vil supplere den øvrige maskinparken og bidra til å gjøre det lettere for produksjonen, ved at vi får flere maskiner som kan klare å sy flere typer raskere og få opp effektiviteten ytterligere. Med den har vi sikret oss veldig godt inn mot de neste årene både i form av kvalitet og kapasitet.

- Og dersom pågangen fortsetter å øke, skal du ikke se bort fra at vi vil kjøpe enda en slik maskin om ikke lenge!