Når den gamle tollboden i Risør nå skal bli hotell, fører det til mye arbeid for to av aktørene i FLOW som holder til i Arendal. Både FLOW Bredesen Klima og FLOW Bredesen VVS samarbeider svært tett i dette prosjektet.

Prosjektleder i FLOW Bredesen Klima, Per Asbjørn Liane.
Prosjektleder i FLOW Bredesen Klima, Per Asbjørn Liane.

Trangt loft: Utfordring å ta vare på verneverdig bygg

- Vår del av jobben er å installere ventilasjonsaggregater og legge nye ventilasjonskanaler, og kombinasjonen med trang plass og et verneverdig bygg er utfordrende når de nye ventilasjonskanalene skal legges, sier Bjørn Haagen Andersen, daglig leder i FLOW Bredesen Klima i Arendal.

Videre forteller Bjørn at én ting er særlig utfordrende. Kanalene har store dimensjoner og skal som oftest være skjult. De tekniske rommene er små, men skal ha en høy standard. Selv om mye av konstruksjonene har blitt fornyet, har bjelkelaget og gamle bæresystem blitt beholdt. 

- På loftet der det skal ligge mange kanaler, går det mange stokker på kryss og tvers. Nye bygg er konstruert på en annen måte. På gamle bygg med trekonstruksjoner som dette, kan det være et spindelvev med stokker i takstolene, oppi mønet der det er aller trangest.

Hovedfordeling av inntak og avkast krever store isolerte rør som må lirkes mellom takstolene. Selve bygget er et murbygg, mens det i taket og all annen innvendig bærende konstruksjon er gamle trestokker. 

Tverrfaglig samarbeid i FLOW-gruppen

Mens FLOW Bredesen VVS står for det meste av det totale arbeidet med fem brønner på utsiden av bygget, benytter FLOW Bredesen Klima dette anlegget til å optimalisere ventilasjonen.

Saken fortsetter under bildet:

FLOW Klima Arendal - ansatte -1.jpg
Bildetekst: Her ser vi de ansatte på rekke og rad med en oppdatert bilpark. 

- Vi bruker mye av energien fra brønnene til ventilasjonsanlegget. Det kan brukes til frikjøling på sommeren. Brønnvannet kan brukes til å kjøle ned luften til ventilasjon, sier Bjørn.

Sterke bånd mellom selskapene

- Selv om det er mange flinke entreprenører lokalt, som vi har et godt samarbeid med, er det en sterkere binding i våre selskaper. Vi har nok en litt større av forståelse av de andres fag internt og dialogen går nok litt dypere mellom oss, sier Bjørn.

Det tette samarbeidet gjør dessuten at FLOW-selskapene har såpass innsyn i hverandres økonomi at de kan dra nytte av det selv om hvert selskap priser sin del av prosjektet. 

- Vi diskuterer ofte kostnader, inntekter og andre interne forhold som hvor stor kapasitet vi har. Denne planleggingen gir oss store fordeler, sier Bjørn.

Eksempelvis spør de hverandre gjerne hvordan en ny jobb eventuelt vil passe for hverandre. Med god kommunikasjon, etterstreber de å bidra til det som er best også for de andre selskapene i FLOW. 

- Grensesnittet mellom fagene er lettere å håndtere mellom selskapene. Vi snakker sammen ofte og kjenner hverandre godt, sier Bjørn.

Det gjør at de ansatte i FLOW-selskapene ser på hverandre som kolleger selv om de er organisert i flere selskaper. Uansett er de underlagt samme konsern.

Godt marked lokalt

Den for tiden store byggevirksomheten i og rundt Arendal bidrar til flere prosjekter for alle de tre selskapene, og for spesielt VVS-delen ser markedet meget godt ut fremover. 

Den nye batterifabrikken til Morrow er godt i gang med grunnarbeidene. I kjølvannet av den vil det føre til betydelig mer byggeaktivitet i regionen. Det vil tvinge seg frem nye boligområder, butikker, barnehager og annet som mennesker trenger i nær geografiske avstand.

- Det har virkelig tatt seg opp med forespørsler. Det er ingen tvil om at batterifabrikken kommer til å føre med seg mange flere spennende prosjekter i fremtiden, sier Andersen.

Bra trykk på leilighetsbygg og eneboliger

- Vi har bra trykk på leilighetsbygg og eneboliger. Vi har mange samarbeidspartnere som bruker oss på boliger, og vi har mange kunder med spesielle behov.

- Dette er privatpersoner som ikke følger strømmen og som vil ha en spesiell bolig. Ofte etterspør disse kjøling og varme i kombinasjon med energibrønner. De vil også gjerne ha en smartere og mer 

Ventilasjonsentreprenøren har montert ventilasjonsanlegg med integrert kjøling i mange eneboliger. Med innebygget varmepumpe, varmer, kjøler aggregatet luften som distribueres rundt i boligen. Energien hentes fra avtrekksluften og kunden får akkurat den komforten de er ute etter hele året.

Godt forhold til konkurrentene

- Vi har et veldig godt forhold til konkurrentene våre her i Arendal. Fagmiljøet i er ikke så stort og alle kjenner alle. Vi hjelper hverandre ofte med personell, sier Andersen.

Det skjer aldri at det er «passe med jobb». Det er enten altfor mye eller altfor lite. Da er det godt at forholdet til konkurrentene er bra slik at vi kan hjelpe hverandre. I perioder med mye å gjøre, har selskapet leid inn personell fra konkurrentene og leid inn andre til å utføre enkelte oppdrag.

- Vi stoler på dem og at de representerer oss på en god måte med den kvaliteten vi ønsker, og motsatt når det er vi som jobber for andre. Selv om vi er konkurrenter, stiller vi opp og hjelper hverandre når vi trenger det, sier Bjørn.

Ambisjoner og utvidelse

Han forteller at slike avtaler ofte ikke har så store verdier i seg selv, men knytter dem nærmere til kundene. Det får i gang synergier som gjør at de kan sette seg mer inn i kundens behov for å foreslå de riktige løsningene for effektiv drift og fremtidige besparelser. Særlig i disse dager med høye strømpriser er det viktig å se det store bildet og ikke alltid hva som er billigst å installere.

I FLOW Bredesen Klima er de i dag seks ansatte. 

- Vi er absolutt ute etter å utvide. Vi ser etter både prosjektledere og montører.  Vi er godkjent lærlingebedrift for ventilasjonsteknikere. Så om du synes dette høres spennende ut, så stikk gjerne innom oss for en uformell prat, oppfordrer Bjørn Haagen Andersen avslutningsvis.