– Jeg begynte med salg av servicetjenester for datarom på slutten av 90-tallet. På den tiden handlet det mye om valg av utstyr, sikkerhet og rask respons. Etter hvert ble teknologien mer kompleks og stadig flere virksomheter fikk behov for rådgivningstjenester og proaktive driftstjenester. Gjennom årene spesialiserte jeg meg derfor innen prosesser og behovet for flerfaglig samhandling. Fra 2018 jobbet jeg med forretningsutvikling av tjenester for lading av elbiler. Også denne bransjen ble stadig mer kompleks med systemer for energistyring og håndtering av effekttopper, på mange måter sammenlignbart med IT-bransjen. I dag jobber jeg i GK med energioptimalisering, byggautomasjon, drift av kjøling, varme og ventilasjon, elektro- og rørtjenester for å sikre optimalt inneklima. Når jeg ser tilbake på IT-bransjen er det ikke mange som har store datarom lengre, siden det meste er flyttet til skyen. Jeg tror byggenæringen vil bevege seg i samme retning. Bygg må ha den tekniske infrastrukturen, men selve driften blir mer lik IT-bransjen, sier Sveholt.

– Fra jeg begynte i GK i september i fjor har det vært en bratt læringskurve, men GK har vært tålmodige og forstår at det er viktig med innsikt i bransjen. Jeg har deltatt på seminarer, satt meg inn i forretnings-caser og lest meg opp på fagene. Nå skal jeg i samarbeid med dyktige kollegaer forbedre samspillet mellom fagene og bidra mer bærekraftig drift av inneklimaet i byggene. Det blir derfor lite jakt på nye kunder, men heller arbeid med å levere større verdi til eksisterende kunder, sier han.

Sveholt mener byggenæringen har et forbedringspotensial og mye å lære av IT-bransjen.

– Jeg føler at tilnærmingen til å kjøpe et bærekraftig bygg i dag er feil. Man velger ofte en entreprenør som er presset på pris og er lite fremoverlent med tanke på hvordan bygget skal driftes over tid. Da jeg begynte i GK så jeg at her er det masse teknologi med et stort potensial for instrumentering og automatisering. Det handler om å bruke teknologi for å hente data og proaktivitet sørge for god ROI på bygget over tid. Vi ser at vi kan gjøre mer for kundene om vi kommer i en posisjon hvor vi kan snakke om hva vi kan gjøre med driften av bygget.

– På samme måte som IT-bransjen har mange gode folk innen lagring, nettverk, servere og prosessering har GK mange flinke folk i de ulike byggfagene. GK er et selskap som er opptatt av samspillet mellom fagene og hvordan man går inn i markedet. Det handler ikke bare om prisen på et aggregat eller en servicetjeneste, men hvordan vi kan posisjonere oss for å levere merverdi utover det å være en entreprenør eller servicepartnere

Han forteller at entreprise utarbeider gode løsninger med mye mekanikk og teknologi som skal levere ytelser og kvaliteter innen luftkvalitet, samt få SFP til lavest mulig kWh/m2 og klimaavtrykk.

– Utfordringen er å drifte løsningen til å levere etter intensjonene.  Enkeltkomponenter kan «feile» og skape en kjede av andre følgeskader som kan være vanskelig å avdekke. På samme måte som det var i IT-bransjen er det utfordrende for mange i byggenæringen å forstå hvordan man skal tolke meldinger fra SD-anleggene. Det handler om å bygge toppsystemer hvor man får informasjon som gjør at man kan jobbe proaktivt. Det er ikke lenge siden jeg var på et arrangement hos Raufoss Næringspark. Eiendommen er på hele 280 000 kvadratmeter fordelt på 350 bygg og driftes av en stor stab av driftspersonell. I slike tilfeller ligger det et enormt potensial i å flytte driften til skyen. Det handler om å instrumentere byggene riktig og å etablere en logikk for oppfølging og drift. Jeg føler at byggenæringen har mye å lære fra IT-bransjen rundt hvordan man drifter datarom og skytjenester, sier han.

Smart digital driftsstøtte

GK har flere skybaserte løsninger som ivaretar behovsstyrt og prediktivt vedlikehold.

– Selve SD-anlegget er flyttet opp i skyen, og i tillegg til tradisjonell SD-funksjonalitet, så får man på en lettfattelig måte kontroll og oversikt over de tekniske installasjonene i bygget. Dette kombinert med løsningen «smart digital driftsstøtte» sikrer at ekspertene i GK fanger opp avvik i byggene, og basert på det kan komme med gode anbefalinger og tiltak for å rette avvikene som igjen sikrer optimal og effektiv drift. Det er foreløpig kunden som er ansvarlige for selve driften, men jeg tror dette kan endre seg. Når jeg ser tilbake på IT-bransjen så jeg at det ikke bare handlet om å levere driftsstøtte, men etter hvert overtakelse av den daglige driften. Jeg tror byggenæringen vil gå i samme retning, og at hele eller deler av driften vil blir satt ut på sikt. 

– I dag har vi Energy Perfomance Contracting (EPC), men jeg tror det er for snevert å bare se på kWh per kvadratmeter til oppvarming. Det hjelper ikke om energiforbruket går ned, om sykefraværet går opp eller folk ikke trives på jobben. Bransjen står foran masse spennende og viktig tjenesteutvikling for å sikre bedre og mer bærekraftige bygg. Jeg gleder meg til å jobbe med disse tingene, sier han.

Fornøyd med Ventilasjonskonferansen

Hvilket tanker gjør du deg etter Ventilasjonskonferansen 2024?
– For meg var ventilasjonskonferansen svært interessant. Som relativt ny i bransjen er jeg opptatt av å høre om andres erfaringer og å bli kjent med bransjen. Konferanser, seminarer og forum er kjempeviktig for den faglige utviklingen av bransjen og er en viktig arena for å bli kjent med kunder, konkurrenter og partnere. Jeg synes de beste sesjonene beskrev brukerhistorier, perspektivet til byggherrer, ombruk og tilpasninger og andre utfordringer bransjen har. Jeg synes det var en bra dag som jeg håper vil avholdes på nytt, avslutter Sveholt.