Filterstandarden EN ISO 16890 har erstattet EN 779. Den nye standarden har etablert et effektivitets-klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere.

– Veilederen fra Eurovent gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den gamle og den nye standarden for filterklasse og anbefalte kombinasjoner av filterkvalitet, forteller Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Tre partikkelstørrelser for ventilasjonsfiltre

Den nye klassifiseringen angir hvor effektivt luftfilteret skiller ut partikkelstørrelser (ePM1, ePM2,5, ePM10), og gir helt nye muligheter for å dimensjonere inneluftkvalitet. Veiledningen, Eurovent 4/23 – 2022, har blant annet som mål er å øke bevisstheten om energieffektiviteten ved luftfiltre.

Relevant for alle som prosjekterer og drifter bygg

– Veiledningen Eurovent 4/23 gir en god innføring med praktiske tabeller som VKE har oversatt til norsk. Veiledningen  henvender seg til alle innen bygg og VVS som prosjekterer og drifter ventilasjonssystemer. Spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere, entreprenører, byggdriftere og leverandører av utstyr vil ha nytte av denne veiledningen for luftfiltre avslutter Lexow.

Last ned veiledning Eurovent 4/23 – fjerde utgave her.